แนวทางการลงทุนของ Jitta

Jitta ได้แรงบันดาลใจด้านการลงทุนจากประโยคอมตะของวอร์เรน บัฟเฟตต์ ที่ว่า “It’s far better to buy a wonderful company at a fair price than a fair company at a wonderful price.” หรือแปลว่า “การซื้อบริษัทที่ดีในราคาที่เหมาะสม ย่อมดีกว่าการซื้อบริษัทคุณภาพกลางๆในราคาที่ดี”

ฟังดูเป็นคำแนะนำที่เรียบง่าย ทำตามได้ไม่ยาก ที่สำคัญ ได้รับการพิสูจน์แล้วว่า สามารถสร้างผลกำไรอันน่าทึ่งได้ตลอด 50 กว่าปีที่ผ่านมา เมื่อรู้อย่างนี้แล้ว จะต้องเสียเวลาสรรหาวิธีลงทุนแบบอื่นทำไมกัน

Advertisements

Author: Jitta

Jitta simplifies financial analysis for value investors and financial advisors alike. Our stock-analysis platform offers actionable advice to help them make better investment decisions and generate higher returns based on a simple principle: “Buy a wonderful company at a fair price.” And we do that by creating Jitta Ranking, our proprietary algorithm that ranks stocks based on their profit potential. Returns generated by Jitta Ranking since 2009 has outpaced that produced by the S&P500 index by a large margin. Jitta’s technology processes information like a human mind, assessing complicated data and digesting it into an easy-to-use and intuitive format. Its key features include Jitta Score, an indicator of a wonderful company; Jitta Line, an indicator of a company's fair price; financial statements-made-simple Jitta FactSheet; Jitta Playlist, an intelligent screener and backtest system in one; and Jitta Portfolio, a smarter investment-tracking mechanism.