กลุ่มอุตสาหกรรมของบริษัทส่งผลต่อ Jitta Score หรือไม่

กลุ่มอุตสาหกรรมไม่มีผลต่อคะแนน Jitta Score เนื่องจาก Jitta Score นั้นคำนวณจากงบการเงินที่ผ่านมาของบริษัท โดยไม่คำนึงถึงภาพรวมของเศรษฐกิจและอุตสาหกรรม หากต้องการเห็นภาพรวมของอุตสาหกรรมด้วย Key Stats จะเปรียบเทียบให้เห็นว่า อุตสาหกรรมของหุ้นที่คุณกำลังสนใจนั้นมีคะแนนเฉลี่ย Jitta Score เท่าไหร่ และหุ้นที่คุณสนใจเป็นอยู่อันดับที่เท่าใดในอุตสาหกรรม เรียงลำดับตาม Jitta Ranking

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s