ดู Jitta Score ย้อนหลังได้อย่างไร

เมื่อเสิร์ชดูหุ้นที่ต้องการแล้ว บนกล่องกราฟ Jitta Line ในหน้า SUMMARY คุณสามารถนำเม้าส์ไปวางไว้ที่กราฟ แล้วเลื่อนไปมา ก็จะเห็น Jitta Score ของแต่ละเดือนในอดีต ปรากฏขึ้นในกล่อง Jitta Score สีฟ้า ด้านขวาบน โดยคะแนนดังกล่าวจะเปลี่ยนแปลงทุกไตรมาส

how-to-see-past-jitta-score-th-1

ส่วนคะแนน Jitta Score รายปีนั้น สามารถคลิกที่แท็บชื่อว่า JITTA SCORE ข้างๆ JITTA LINE ได้ทันที เพื่อดูว่าผลการดำเนินของบริษัทนั้นมีความสม่ำเสมอมากน้อยเพียงใด

how-to-see-past-jitta-score-th-2

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s