ดูอันดับหุ้นเรียงตาม Jitta Score ได้ที่ไหน

เมื่อคุณเข้ามาในหน้า HOME ของ Jitta คุณจะเห็นหัวข้อ EXPLORE BY COUNTRY

how-to-sort-stocks-by-jitta-score-th-1

เมื่อคลิกเลือกประเทศที่ต้องการเรียบร้อยแล้ว คุณจะเห็นหุ้นทั้งหมดของประเทศนั้นๆ จัดเรียงกันตามอันดับ Jitta Ranking คุณสามารถเปลี่ยนการจัดเรียงหุ้น ให้เรียงตาม Jitta Score ได้โดยการคลิกที่ SORT BY: แล้วเลือก JITTA SCORE

how-to-sort-stocks-by-jitta-score-th-2

เท่านี้คุณก็จะได้ดูการจัดอันดับหุ้นทั้งตลาดตาม Jitta Score แล้ว

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s