ทำไม Dividend Strategy ใน Jitta Playlist ถึงกำหนดว่าให้ Dividend Payout Ratio น้อยกว่า 50%

สาเหตุที่เราเลือกค่า Dividend Payout น้อยกว่า 50% นั้นเป็นเพราะว่าเราเน้นหาบริษัทที่มีความสามารถในการจ่ายเงินปันผลเพิ่มขึ้นทุกๆ ปี ตามทฤษฎีคือ ถ้าตอนนี้บริษัทยังจ่ายเงินปันผลเป็นสัดส่วนน้อยกว่า 50% ของกำไรอยู่ ปีหน้าก็ยังมีโอกาสในการจ่ายปันผลเพิ่มสูงขึ้น ต่อให้กำไรลดน้อยลงก็ยังสามารถจ่ายปันผลได้มากกว่าปีที่แล้วแน่นอน เช่น ถ้าปีนีบริษัทมีกำไร 100 บาท จ่ายปันผล 50 บาท และเก็บเป็นกำไรสะสมอีก 50 บาท ปีหน้าบริษัทมีกำไรลดลงเหลือ 90 บาท บริษัทก็ยังสามารถจ่ายปันผล 55 บาทได้ โดยเหลือเก็บเป็นกำไรสะสม 35 บาท แต่ถ้าปีนี้บริษัทเกิดจ่ายเงินปันผลไปเลย 90 บาท ปีหน้ากำไรลดลงเหลือ 90 บาทก็จะไม่สามารถจ่ายปันผลที่ 90 บาทได้แล้ว ก็ต้องลดเงินปันผลลง อาจจะเหลือ 80 หรือ 70 บาท

บริษัทที่กำลังเติบโตอาจจะจ่ายเงินปันผลในสัดส่วนที่น้อยเพื่อเอากำไรที่เหลือไปลงทุนต่อ ซึ่งพอบริษัทโตขึ้นก็มีความจำเป็นในการเอากำไรไปลงทุนต่อน้อยลง สามารถจ่ายเงินปันผลในสัดส่วนที่เพิ่มขึ้นได้ เราเลยเลือกดูบริษัทที่ตอนนี้จ่ายเงินปันผลน้อยกว่า 50% ไว้ก่อน ซึ่งค่านี้เราตั้งไว้แบบอนุรักษ์นิยม คุณสามารถปรับเพิ่มขึ้นได้เล็กน้อยเช่น 60% หรือ 70% แต่โอกาสในการจ่ายปันผลเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องก็อาจจะลดลงตามลำดับ

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s