อยากทราบว่า ใน Jitta Screener Basic Filter “Wonderful company at a fair price” มี criteria ในการคัดเลือกหุ้น ต่างกับ Jitta ranking อย่างไรบ้าง

Jitta Ranking คือ Algorithm ในการจัดเรียงอันดับหุ้นที่น่าลงทุนครับ ซึ่งสามารถเรียงหุ้นกี่ตัวก็ได้ ในกรณีของหน้า Browse ก็จะเป็นการเรียงหุ้นทั้งตลาดหลักทรัพย์ของในแต่ละประเทศ ส่วนในกรณีหน้า Following ก็จะเรียงเฉพาะหุ้นที่เรา Follow ไว้ และในหน้า Screener ก็จะเรียงเฉพาะหุ้นที่ตรงตามเกณฑ์ที่เราเลือกไว้เท่านั้น ส่วนตัว “Wonderful company at a fair price” ที่เป็น Basic Screen ในหน้า Screener นั้น เลือกมาจากหุ้นตามเกณฑ์ดังนี้

  • Jitta Score 7-10 ในปัจจุบัน
  • Historical Jitta Score > 5 ทุกปี ในช่วง 5 ปีล่าสุด
  • ราคาหุ้นอยู่ต่ำกว่าหรือเท่ากับ Jitta Line
  • Competitive Advantage 70-100

ทั้งนี้ถ้าหากต้องการดูว่าตัว Basic Screen เลือกโดยใช้เกณฑ์อะไรบ้าง สามารถดูได้ โดยกดที่ Basic Screen อันที่ต้องการดู จากนั้นก็เข้าไปที่ Advanced Screen ก็จะเห็นเกณฑ์ในการเลือกหุ้นของ Basic Screen นั้นๆ

ดังนั้นตัว Screener “Wonderful company at a fair price” นั้น จริงๆ แล้วเป็นการคัดเลือกบริษัทที่ดี ที่ต่ำกว่าราคาที่เหมาะสมทั้งหมด (ตามเกณฑ์ด้านบน) ออกมาจากหุ้นทั้งหมดในตลาด จากนั้นจึงค่อยมาอันดับความน่าลงทุนของหุ้นที่เลือกออกมานี้ด้วยการเรียงตาม Jitta Ranking อีกที

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s