เกณฑ์ Historical Jitta Score คิดย้อนหลังกี่ปี แต่ละปีต้องอยู่ในระดับที่ตั้งไว้ หรือเป็นค่าเฉลี่ยของทุกปี

เกณฑ์ Historical Jitta Score คำนวณจาก Jitta Score ย้อนหลัง 5 ปี และไม่ได้คิดเป็นค่าเฉลี่ย แต่คิดว่า Jitta Score ของแต่ละปีจะต้องอยู่ในขอบข่ายที่ตั้งไว้ เช่น Historical Jitta Score 7-10 แสดงว่า ใน 5 ปีล่าสุด Jitta Score ของทุกปีจะต้องมีค่าตั้งแต่ 7 ขึ้นไป

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s