จะทราบความหมายของตัวเลขในหน้า Factsheet ได้อย่างไร

สำหรับค่าต่างๆ ใน Factsheet เช่น Operating Margin, Net Income, Tax Rate, Working Capital,  Shareholders’ Equity, Return on Total Capital สามารถเข้าไปอ่านข้อมูลเพิ่มเติมได้ใน https://library.jitta.com/en/glossary

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s