ลงทุนตาม Jitta Ranking ทำอย่างไร

เมื่อคลิกเข้าไปใน Explore by Country จากหน้า Home จะเห็นหุ้นเรียงลำดับกันตามความน่าลงทุนหรือ Jitta Ranking นั่นเอง (คุณสามารถเปลี่ยนให้เรียงลำดับกันตาม Jitta Score ได้ด้วย) คุณอาจจะเลือก 5 อันดับแรก หรือ 30 อันดับแรกก็ได้ ตามระดับความเสี่ยงที่สามารถยอมรับได้ (Top 5 จะมีโอกาสทำให้พอร์ตผันผวนกว่า Top 30)

ถ้าต้องการลงทุนใน Top 10 ก็สามารถซื้อได้ตัวละ 10% ของพอร์ตตาม ส่วนจะเลือก sector ซ้ำหรือไม่นั้น ดูตามที่ Jitta ได้ลงทุนในแต่ละปีที่นี่ https://library.jitta.com/th/ranking จะเห็นได้ว่าเราไม่ได้เลือกว่าจะเป็น sector ซ้ำกันหรือไม่ แต่เลือกเป็น 5, 10, 20 อันดับแรกเรียงตาม Jitta Ranking เลย แล้ว rebalance พอร์ตทุกปี นั่นคือซื้อวันนี้ ถือไปครบ 12 เดือนให้ล้างพอร์ตแล้วดูใหม่ว่าหุ้นตัวไหนบ้างที่เป็น Top 10 ให้ซื้อใหม่ตามนั้น ทำอย่างนี้ทุกปีๆ ก็จะได้ผลตอบแทนที่ดีได้แล้ว

แต่หากต้องการดูลงลึกกว่านั้น เช่นต้องการเลือกหุ้นเป็น sector หรือต้องการเพิ่มเกณฑ์บางอย่างเข้าไปแล้วดูว่าผลตอบแทนที่ผ่านมาเป็นเท่าไหร่ สามารถเข้าไปทดลองดูได้โดยการสร้าง Jitta Playlist ของตนเองขึ้นมา

สำหรับหุ้นที่ไม่ได้อยู่ใน Jitta Ranking แล้ว พอสิ้นปีก็ควรจะขายเพื่อนำเงินมาแบ่งสัดส่วนซื้อหุ้นใหม่ตาม Jitta Ranking ของปีถัดมา แต่จริงๆแล้วประเด็นนี้จะค่อนข้างซับซ้อนอีกนิด เพราะว่าจะต้องแบ่งสัดส่วน หรือ rebalance พอร์ตใหม่ทั้งพอร์ต จึงไม่ได้ขายเฉพาะแค่ตัวที่ไม่ได้อยู่ใน Ranking แล้วเท่านั้น แต่ตัวที่ยังอยู่ใน Ranking ก็อาจจะต้องคำนวณขายเป็นบางส่วนเช่นกัน เช่น

หากเริ่มลงทุนใน Top 5 ด้วยจำนวนเงิน 100,000 บาท ซื้อหุ้นตัวละ 20,000 บาท พอสิ้นปีเงินลงทุนเพิ่มเป็น 200,000 บาท (ได้กำไร) ก็จะต้องแบ่งสัดส่วนเงินลงทุนให้หุ้น Top 5 ใหม่เป็นจำนวนตัวละ 40,000 บาท และทำแบบนี้ทุกๆปี จึงจะเป็นการลงทุนตาม Jitta Ranking ที่มีประสิทธิภาพมากที่สุดค่ะ

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s