ทำไมคะแนน Jitta Factors บางตัวเพิ่มขึ้น แต่ Jitta Line กลับปรับลดลง

Jitta Factors แสดงถึงคุณภาพของบริษัท ในขณะที่ Jitta Line แสดงถึงมูลค่าที่เหมาะสมของธุรกิจ ทั้งสองเป็นการวิเคราะห์คนละมิติ ตัวแปรหลักๆที่ใช้ในการคำนวณก็แตกต่างกัน เช่น บริษัทจ่ายปันผลเพิ่มขึ้น ทำให้ Return to shareholder เพิ่มขึ้น แต่ว่ากำไรสุทธิที่สร้างได้กลับลดลง ส่งผลให้ Jitta Line ปรับตัวลดลงก็เป็นได้

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s