ถ้าจะลงทุนตาม Jitta Ranking ควรเลือกหุ้นตาม ranking ใน Library หรือ ranking ในหน้า Explore by Country

ถ้าจะลงทุน ณ วันนี้ ก็ควรใช้ Jitta Ranking ของปัจจุบันในหน้า Explore by Country ครับ

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s