ใน Jitta Playlist กรณีที่ปรับลดเกณฑ์ โดยเอาหัวข้อ Dividend Payout Ratio < 50% ออก ปรากฎว่า backtest ผลตอบแทน และ winning rate ลดลง ทั้งๆที่ criteria นี้ น่าจะทำให้มีหุ้นที่อยู่ในเกณฑ์กว้างขึ้น ทำไมจึงเป็นเช่นนั้น

การเอาเกณฑ์​ Dividend Payout Ratio ออกทำให้มีจำนวนหุ้นเข้าเกณฑ์เพิ่มขึ้น แต่ CAGR และ Winning Rate ไม่ได้เพิ่มขึ้นเสมอไป ขึ้นอยู่กับว่าหุ้นที่เพิ่มขึ้นมานั้นมีผลตอบแทนดีกว่าค่าเฉลี่ยเดิมหรือเปล่า และถ้าหุ้นที่เพิ่มเข้ามานั้นกลายเป็นหุ้นที่ไม่ทำกำไรมากเท่าที่ควร ก็สามารถดึง winning rate ให้ลดลงได้ครับ

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s