การลงทุนด้วย Jitta Ranking เราควรหลีกเลี่ยงหุ้นธนาคาร และหุ้นอสังหาฯ หรือไม่ เพราะหุ้นธนาคารมักโดนผลกระทบจากสภาพเศรษฐกิจ และหุ้นอสังหามีกำไรขึ้นลงไม่สม่ำเสมอ อาจรวมไปถึงหุ้นที่มี Cycle ต่าง ๆ

จริงๆ แล้วขึ้นอยู่กับประสบการณ์ลงทุนครับ ถ้าหากมีประสบการณ์การลงทุนระดับนึงและเข้าใจพื้นฐานการทำธุรกิจของธนาคารและอสังหาฯ ก็พอจะลงทุนได้อยู่ครับ เพราะธนาคารที่ดีที่น่าจะสร้างผลตอบแทนระยะยาวก็มีอยู่ครับ ส่วนอสังหาฯ ถ้าหากเราเข้าใจ Cycle ของธุรกิจแล้ว ก็สามารถลงทุนได้ผลตอบแทนในระดับที่ดีครับ แต่ถ้าหากไม่เข้าใจ ก็ควรจะหลีกเลี่ยง หรือ ลงทุนเป็นสัดส่วนที่ไม่มากของทรัพย์สินทั้งหมดครับ แล้วไปลงทุนในธุรกิจที่มีความเสี่ยงน้อยแทน เช่น กลุ่มค้าปลีก ร้านอาหาร เป็นต้น

ทั้งนี้สำหรับคนที่มีประสบการณ์การลงทุนไม่มากนัก Jitta จึงได้แนะนำไว้ใน Jitta Strategy ว่า ให้ลงทุนเฉลี่ยอย่างน้อย 5 บริษัท และไม่ควรลงทุนในอุตสาหกรรมเดียวกันเกิน 2 บริษัทครับ ในระยะยาวน่าจะทำผลตอบแทนได้ดีกว่าดัชนีครับ รวมทั้งถ้าหากต้องการลงทุนแบบไม่ค่อยเสี่ยง ก็ควรจะลงทุนในบริษัทที่มีคุณภาพดีอย่างสม่ำเสมอเท่านั้น กรณีธุรกิจธนาคารหรืออสังหาฯ ที่ถามมานั้น ถ้าเราเห็นว่าตัวไหนที่ Jitta Score ไม่สม่ำเสมอ (มีบางปีต่ำกว่า 5) และ มี Loss Chance สูง แม้จะอยู่ใน Jitta Ranking อันดับแรกๆ เราก็ไม่จำเป็นต้องลงทุนก็ได้ครับ เลือกลงทุนในบริษัทที่เรารู้สึกว่ามีความเสี่ยงน้อยที่สุดดีกว่าครับ เพราะสุดท้ายแล้ว โอกาสที่เราจะขาดทุนถาวรจากการลงทุนในทรัพย์สินที่มีคุณภาพมากๆ นั้น มีน้อยมากครับ

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s