ทำไมบางครั้งเข้าไปดูข้อมูลรายได้ของบางบริษัทในเวบไซต์ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยแล้ว ไม่ตรงกับรายได้ของบริษัทนั้นใน Jitta Factsheet

เวลาใช้ตัวเลข Revenue นั้น Jitta จะใช้ตัวเลขรายได้จากยอดขายหรือรายได้หลักของบริษัท ในขณะที่ SET จะใช้รายได้รวม เหตุที่ Jitta ใช้รายได้หลักแทนรายได้รวมนั้น ก็เพื่อให้เห็นภาพของรายได้ได้ชัดเจนขึ้นว่า ธุรกิจหลักดีขึ้นหรือแย่ลง จะได้ไม่ทำให้นักลงทุนผิดพลาด ในกรณีที่บริษัทมีรายได้ที่ผิดปรกติเข้ามา

ซึ่งการคิด Jitta Score ก็คิดมาจากรายได้หลักของบริษัทมากกว่ารายได้รวม เพื่อสะท้อนให้เห็นว่า สินค้าและบริการหลักของบริษัทยังเป็นที่ต้องการของตลาด ยังขายได้ดีเหมือนเดิมอยู่หรือไม่ หรือว่าสินค้าขึ้นราคาตามเงินเฟ้อได้หรือเปล่า หรือ บริษัทมีความสามารถในการสร้างรายได้จากสินค้าและบริหารใหม่ๆ ได้หรือไม่ ก็จะทำให้สมเหตุสมผลกว่า การนำรายได้อื่นๆ หรือ ส่วนแบ่งกำไรจากบริษัทร่วม (ที่อาจจะไม่แน่นอนในแต่ละปี) มาร่วมคำนวณด้วย

ข้อมูลงบการเงินที่ทาง Jitta ได้รับมาจาก Thomson Reuters นั้นจะคำนวณกันคนละแบบกับ SET กล่าวคือ ค่าบางอย่างเช่น EPS ทาง Thomson Reuters จะคำนวณจาก continued operation อย่างเดียว ในขณะที่ SET จะคิดจากทั้ง continued และ discontinued operation นอกจากนี้ยังมีในเรื่องของระยะเวลาในการคำนวณ เช่น Jitta จะคำนวณค่า P/E ของงบแบบ Fiscal Year (ปีงบประมาณ) ส่วน SET จะคำนวณเป็น Trailing Twelve Months คือคำนวณย้อนหลังไป 12 เดือน

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s