ทำไมหุ้นบางตัวถึงมีข้อมูลรายไตรมาสล่วงหน้าไปแล้ว เช่น ในขณะนี้เดือน 5 น่าจะมีข้อมูลแค่ไตรมาส 1 แต่บางหุ้นมีข้อมูลถึงไตรมาส 3 ใน Factsheet ไปแล้ว

ทั้งนี้ปีทางบัญชี (Fiscal Year) ของบริษัท ไม่จำเป็นต้องปิดตามปีปฏิทิน (Calendar Year) นะครับ ดังนั้นเวลาดูงบรายไตรมาส ก็ต้องดูให้ดีว่าบริษัทปิดงบเมื่อไหร่ด้วยครับ จะได้ตามข้อมูลรายไตรมาสได้ถูกต้อง

เช่น บริษัทที่มีการปิดงบ Fiscal Year ในเดือน 6 แสดงว่า งบไตรมาส 1 จะปิดในเดือนกันยายน (เดือน 9) งบไตรมาส 2 จะปิดในเดือนธันวาคม (เดือน 12) งบไตรมาส 3 จะปิดในเดือนมีนาคม (เดือน 3) และงบปีจะปิดในเดือนมิถุนายน (เดือน 6) ทำให้ในขณะเวลาตามปีปฏิทินทั่วไปอยู่ที่เดือนพฤษภาคม (เดือน 5) บริษัทก็ทำการปิดงบไตรมาส 3 ไปเรียบแล้ว และแสดงตัวเลขงบการเงินออกมาสู่สาธารณะแล้วครับ

(ทั้งนี้ใน Jitta Factsheet จะมีบอกวันปิด Fiscal Year ของแต่ละบริษัทไว้ด้านล่างครับ เพื่อให้คนที่อ่านงบการเงินได้มาดูแล้วจะได้เข้าใจค่าต่างๆ ตรงกับความจริงครับ)

ส่วนของ Jitta เองก็ไม่ต้องเป็นห่วงครับ เพราะมีการจัดลำดับตามข้อมูลรายไตรมาสที่ออกมาใหม่ ตาม Fiscal Year ของแต่ละบริษัท แล้วจัดให้เป็น Jitta Score และ Jitta Line ปัจจุบันเสมอ (ตาม Calendar Year)

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s