Jitta Line คืออะไร?

Jitta Line คือเส้นแสดงมูลค่าที่เหมาะสมตามปัจจัยพื้นฐานของธุรกิจ โดยใช้ศักยภาพในการสร้างกระแสเงินสดและทรัพย์สินที่ผ่านมา เป็นตัวคาดการณ์อัตราการเติบโตของธุรกิจในอนาคต เพื่อหาคำตอบว่า หากต้องการซื้อธุรกิจดังกล่าว แล้วคืนทุนภายใน 10 ปี วันนี้ควรจะต้องซื้อในราคาเท่าใด เช่น บริษัททำกำไรเป็นเงินสดปีละประมาณ 1 ล้านบาทอย่างสม่ำเสมอมาตลอด จึงเป็นไปได้สูงว่าบริษัทจะสามารถทำกำไรอย่างนี้ต่อไปเรื่อยๆในอนาคต ดังนั้นหากต้องการคืนทุนภายใน 10 มูลค่าที่เหมาะสม (ขั้นต่ำ) ของธุรกิจจะอยู่ที่ประมาณ 10 ล้านบาท

จะเห็นได้ว่าการคำนวณ Jitta Line นั้นไม่มีความเกี่ยวข้องใดๆเลยกับราคาหุ้นที่ซื้อขายกันในตลาดหลักทรัพย์ เพราะการซื้อธุรกิจที่ดีในราคาที่ต่ำกว่าหรือเท่ากับมูลค่าที่เหมาะสม จะทำให้คุณได้กำไรจากมูลค่าบริษัทที่เพิ่มขึ้นตามการขยายตัวของธุรกิจ และราคาซื้อขายที่จะเพิ่มขึ้นตามในระยะยาว คุณจึงไม่จำเป็นต้องซื้อๆ ขายๆ หุ้นอีกเลย

อ่านเพิ่มเติมเกี่ยวกับหลักการลงทุนด้วย Jitta

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s