หุ้นบางตัวแสดงข้อมูลรายไตรมาสล่วงหน้า เช่น ในเดือน 5 น่าจะมีข้อมูลถึงไตรมาส 1 แต่บางหุ้นมีข้อมูลถึงไตรมาส 3 แล้ว

เนื่องจากบริษัทแต่ละบริษัทอาจจะปิดงบไม่พร้อมกัน บางบริษัทปิดงบตามปีปฏิทิน (calendar year) คือปิดงบตอนสิ้นเดือนธันวาคม แต่บางบริษัทอย่าง Apple ปิดงบในเดือนมิถุนายน (fiscal year) ดังนั้นเวลาดูงบรายไตรมาส จำเป็นต้องตรวจสอบด้วยว่าบริษัทปิดงบเมื่อไหร่ เพื่อความถูกต้องของการวิเคราะห์

อ่านเกี่ยวกับปีปฏิทินและปีงบประมาณเพิ่มเติม

เช่น บริษัทที่ปิดงบ fiscal year ในเดือน 6 แสดงว่า งบไตรมาส 1 จะปิดเดือนกันยายน (เดือน 9) งบไตรมาส 2 จะปิดเดือนธันวาคม (เดือน 12) งบไตรมาส 3 จะปิดเดือนมีนาคม (เดือน 3) และงบปีจะปิดเดือนมิถุนายน (เดือน 6) แม้ตอนนั้นจะเป็นเดือนพฤษภาคม (เดือน 5) แต่บริษัทก็ปิดงบไตรมาส 3 พร้อมเปิดเผยงบการเงินให้สาธารณชนรับรู้แล้ว

คุณสามารถตรวจสอบว่าบริษัทแต่ละบริษัทปิดงบแบบ calendar year หรือ fiscal year ได้ทางด้านล่างสุดของ Jitta FactSheet หรือดูจากเส้นประแนวดิ่งที่คั่นตารางงบการเงินก็ได้

อย่างไรก็ตาม Jitta จะนำข้อมูลรายไตรมาสของบริษัทที่ปิดงบแบบ fiscal year มาคำนวณ Jitta Score และ Jitta Line ตาม calendar year เพื่อให้ง่ายต่อการเปรียบเทียบ

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s