ค่า Loss Chance ควรจะต่ำกว่าเท่าไหร่ ถึงจะน่าลงทุน

ตามหลักการของ Peter Lynch การลงทุนของเราควรที่จะมีกำไรอย่างน้อย 6 ใน 10 ครั้ง หรือขาดทุนไม่เกิน 4 ใน 10 ครั้ง ดังนั้น Loss Chance ของหุ้นที่น่าลงทุนก็ควรจะต่ำกว่า 40%

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s