สามารถนำข้อมูลการเงินออกจากระบบไปใช้ได้หรือไม่?

ในปัจจุบัน ยังไม่สามารถนำข้อมูล Factsheet และข้อมูลการเงินออกจากระบบ อย่างไรก็ตามเราสามารถที่จะแก้ไข Factsheet ให้เหมาะสมกับการใช้งานของเราโดยเพิ่มสูตรด้านการเงิน การวิเคราะห์สัดส่วน และสัญญานต่างๆ ได้ นอกจากนี้เราสามารถเลือกดูค่าการเงินที่ต้องการ หรือเอาค่าที่ไม่ต้องการออกไป รูปแบบที่เราสร้างขึ้นนี้จะเป็นข้อมูลการเงินในรูปแบบเฉพาะสำหรับเรา เมื่อมีการปรับปรุงข้อมูลการเงินในอนาคต ระบบจะทำการปรับให้อยู่ในรูปแบบที่เราสร้างไว้โดยอัตโนมัติ หรือเราสามารถย้อนกลับให้อยู่ในรูปแบบมาตรฐานของ Jitta ก็ได้

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s