สามารถแยก Portfolio เป็นหุ้นแต่ละประเทศได้หรือไม่

ตอนนี้ portfolio จะรองรับได้ตลาดเดียวเท่านั้น ยังไม่สามารถแยกเป็นตลาดๆ ได้
วิธีการยังต้องสมัครบัญชีเพิ่มเพื่อแยกการจัดการครับ

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s