การเสียเงินเป็นสมาชิกกับ Jitta กับตัวที่ใช้ฟรีใน Streaming ต่างกันอย่างไร

Jitta ใน Streaming จะแสดง Jitta Score กับ Jitta Line ให้ทราบว่าหุ้นตัวนี้มีคุณภาพแค่ไหน และราคาสูงหรือต่ำกว่าพื้นฐานอย่างไร ส่วนสมาชิก Jitta Pro จะสามารถใช้งาน Factsheet ซึ่งเป็นการนำงบการเงินย้อนหลัง 10 ปี มาแสดงเป็นข้อมูลที่ดูง่ายทั้งแบบไตรมาสและรายปี คุณสามารถเลือกและปรับรูปแบบค่าทางการเงินได้ตามใจชอบ (สมาชิก Jitta Basic จะดูได้เฉพาะ Factsheet ของหุ้นใน SET50 เท่านั้น) และสมาชิก Jitta Pro ยังสามารถใช้งานฟีเจอร์ใหม่ Jitta Playlist ได้เต็มที่ ให้สมาชิกสามารถค้นพบกลยุทธ์ทางการลงทุนที่มีประสิทธิภาพและเหมาะกับมาตรฐานของตนเองโดยสามารถ screen เลือกหุ้นด้วย criteria กว่า 100 แบบ การพิสูจน์ผลตอบแทน (Backtest) และการวัดความเสี่ยง (Risk Metric) ที่ใช้งานง่าย รวดเร็ว และสะดวก (ถ้าเป็นสมาชิก Basic จะสามารถใช้ได้เฉพาะ criteria ที่เป็น Jitta Intel เช่น Jitta Score, Jitta Line ในการ screen หุ้นครับ)

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s