เราจะมั่นใจได้อย่างไรว่า ในระยะยาว ราคาหุ้นจะเคลื่อนไหวตามผลประกอบการของบริษัทจริงๆ

บริษัทในตลาดหลักทรัพย์หรือนอกตลาดหลักทรัพย์ ก็เหมือนกันในแง่ที่เป็นทรัพย์สินที่สร้างกระแสเงินสดออกมาให้กับผู้ที่เป็นเจ้าของ (ผู้ถือหุ้น) ดังนั้นเมื่อบริษัทมีผลประกอบการไม่ดี ไม่มีกำไร มีแต่ขาดทุน ไม่สามารถผลิตเงินสดให้กับเจ้าของได้ ก็จะถือเป็นทรัพย์สินที่ไม่ดี และไม่มีใครอยากจะเป็นเจ้าของ ทำให้สุดท้ายแล้วราคาหุ้นก็จะลดลงเรื่อยๆ เองจนกลายเป็นศูนย์เมื่อบริษัทต้องปิดกิจการไป ในขณะที่บริษัทที่สามารถสร้างกระแสเงินสดได้มากขึ้นทุกปี ราคาหุ้นก็จะขึ้นได้เรื่อยๆ เพราะคนสามารถวัดเทียบได้เลยว่า นำเงินมาลงทุนเท่าไหร่ และ จะคืนทุนได้ภายในกี่ปี จากเงินสดที่บริษัทสร้างได้ ซึ่งจากการดูข้อมูลย้อนหลังของหุ้นทุกตัว ก็จะเห็นได้ว่าในระยะยาวแล้ว ราคาหุ้น จะเคลื่อนที่ไปในทิศทางเดียวกับ ผลประกอบการเสมอ

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s