อยากจะทราบว่าเราจะรู้ได้อย่างไรว่า บริษัทจะจ่ายเงินปันผลเมื่อไร

โดยปกติการประกาศข่าวการจ่ายเงินปันผล หรือผลตอบแทนจากบริษัทในตลาดหลักทรัพย์จะทำอย่างทางการ โดยสามารถเข้าไปดูข้อมูลได้จากตลาดหลักทรัพย์ของประเทศนั้นๆ

สำหรับประเทศไทยทางบริษัทจะประกาศข่าวการจ่ายเงินปันผลออกมาซึ่งสามารถอ่านข้อมูลได้ที่ http://www.set.or.th หลังจากประกาศออกมาแล้ว ก็สามารถเข้าไปดูตารางวันที่จ่ายเงินปันผลได้ ที่นี่

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s