เมื่อหุ้นแตกพาร์ Jitta จะอัปเดตข้อมูลอย่างไร

เพื่อการเปรียบเทียบค่าทางการเงินของปัจจุบันกับในอดีตที่เข้าใจง่าย และถูกต้องมากขึ้น เราจะปรับจำนวนหุ้น common share ให้ย้อนหลังโดยอัตโนมัติ ทำให้เส้น Jitta Line ทั้งเส้นเปลี่ยนแปลงไป คุณจะดูแนวโน้มของเส้น Jitta Line และอัตราส่วนทางการเงินในอดีตเปรียบเทียบกับปัจจุบันได้ง่ายขึ้น ทั้งนี้ ตัวเลข per share บน Jitta อาจจะไม่ตรงกับบนเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เนื่องจากตัวเลขบน www.set.or.th นั้นไม่ได้ปรับค่า per share ต่างๆ ย้อนหลังให้ตามจำนวนหุ้นหลังแตกพาร์นั่นเอง

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s