การตั้งค่าการเตือน Jitta Alert สามารถกำหนดค่าเป้าหมายของราคาหุ้นได้ไหม เช่น เมื่อราคาหุ้น >= $10 แล้วจึงให้ระบบส่งการแจ้งเตือน

คุณไม่สามารถกำหนดเป้าหมายของราคาหุ้นได้ แต่คุณสามารถตั้งการแจ้งเตือนจากค่า %above หรือ %below Jitta Line ได้ โดยเมื่อ Follow หุ้นเสร็จแล้ว ก็สามารถคลิกที่ปุ่มเฟืองเพื่อเข้าไปตั้งค่าได้เลยว่า จะให้ Jitta ส่ง Alert มาเมื่อหุ้นตัวนั้น ราคาสูงหรือต่ำกว่า Jitta Line กี่ % ครับ

โดย Jitta จะส่ง Alert หาเราทางอีเมล์และทาง Notification ทุกครั้งที่ราคาหุ้นขึ้นลงผ่านจุด Alert ที่เราตั้งไว้ รวมทั้งช่วง +-5% และ +-10% ของค่า Alert ที่เราตั้งไว้ด้วยครับ เพื่อให้เรามีเวลาค่อยๆดูและตัดสินใจลงทุนได้ดีขึ้น

ยกตัวอย่างเช่น ถ้าหากเราตั้งค่า Jitta Alert ของหุ้น BBL ไว้ที่ 0% below Jitta Line นั้น Jitta Alert ก็จะส่งอีเมล์และ Notification มาที่เราเมื่อ “ราคาหุ้นขึ้นหรือลงผ่านจุด 10% above Jitta Line, 5% above Jitta Line, 0% below Jitta Line, 5% below Jitta Line, 10% below Jitta Line”

อ่านเพิ่มเติมบทความเกี่ยวกับ Jitta Alert ได้ที่ https://library.jitta.com/th/article/jitta-alert-our-friendly-reminder-of-good-investments

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s