ถ้าหากหุ้นมีการแตกพาร์ ทาง Jitta จะทำการปรับข้อมูลย้อนหลังให้ด้วยหรือไม่

เมื่อหุ้นมีการแตกพาร์ ทาง Jitta จะทำการปรับจำนวนหุ้น (Common Share ในหน้า Factsheet) ย้อนหลังกลับไปให้ทุกปีด้วยครับ เพื่อให้นักลงทุนเปรียบเทียบตัวเลขได้ง่ายขึ้นและตรงกับความเป็นจริงมากขึ้น ซึ่งทำให้บางครั้งตัวเลข Per Share ของ Jitta อาจจะไม่ตรงกับในเวบไซต์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (www.set.or.th) เพราะตัวเลขจาก SET จะไม่ได้ปรับค่า Per Share ย้อนหลังให้ตามจำนวนหุ้นหลังแตกพาร์ล่าสุดครับ

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s