ใน Jitta portfolio กรณีที่เราได้รับเงินปันผลหรือเงินกำไรจากการซื้อขายหุ้นแล้ว แต่เราไม่ต้องการนำเงินจากปันผลหรือกำไรมาลงทุนต่อ เราจะต้องถอน withdraw จำนวนเงินดังกล่าวออกจาก portfolio ไหม

ผู้ใช้งานต้องถอน withdraw กำไรที่เกิดจากการซื้อขายหุ้นออกครับ ส่วนเงินปันผลนั้นถ้าหากไม่ได้บันทึกเข้าไปใน Jitta Portfolio ตั้งแต่แรกก็ไม่ต้องถอน withdraw ออกมาครับเพราะระบบของเราไม่ได้ใส่ข้อมูลปันผลให้โดยอัตโนมัติ

Advertisements