ใน Jitta portfolio กรณีที่เราได้รับเงินปันผลหรือเงินกำไรจากการซื้อขายหุ้นแล้ว แต่เราไม่ต้องการนำเงินจากปันผลหรือกำไรมาลงทุนต่อ เราจะต้องถอน withdraw จำนวนเงินดังกล่าวออกจาก portfolio ไหม

ผู้ใช้งานต้องถอน withdraw กำไรที่เกิดจากการซื้อขายหุ้นออกครับ ส่วนเงินปันผลนั้นถ้าหากไม่ได้บันทึกเข้าไปใน Jitta Portfolio ตั้งแต่แรกก็ไม่ต้องถอน withdraw ออกมาครับเพราะระบบของเราไม่ได้ใส่ข้อมูลปันผลให้โดยอัตโนมัติ

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s