ถ้าราคาหุ้นที่เราสนใจยังอยู่สูงกว่า Jitta Line และมีความเห็นอย่างไรในการออมหุ้นโดยใช้หลักการ Dollar Cost Averaging (DCA) โดยไม่สนใจว่าซื้อที่ราคาไหน

สำหรับหลักการ Dollar Cost Averaging (DCA) ก็เป็นหลักการที่ดี แต่ถ้าจะใช้ให้ได้ผลก็ควรจะเลือกหุ้นที่มีคุณภาพดีและเราคาดการณ์ได้ว่าบริษัทจะสามารถสร้างกระแสเงินสดเพิ่มขึ้นได้ทุกปีครับ (ไม่ใช่ว่าจะ DCA หุ้นอะไรก็ได้) ซึ่งหลักการ DCA ก็จะช่วยขจัดอารมณ์ของเราในการลงทุนออกไปครับ สร้างวินัยให้ลงทุนไปเรื่อยๆ ทุกเดือนในหุ้นที่ดี สุดท้ายเงินลงทุนของเราก็จะเติบโตไปเรื่อยๆ

แต่ถ้าจะใช้ Jitta คู่กับ DCA เราก็แนะนำว่า ควรจะเลือกหุ้นที่มี Jitta Score สูงๆ และ Jitta Line เพิ่มสูงขึ้นทุกปี จากนั้นก็เริ่มลงทุนเมื่อราคาหุ้นอยู่พอดีๆ กับ Jitta Line ครับ จากนั้นก็ค่อยๆ DCA ไปเรื่อยๆ ครับ ก็น่าจะทำให้เราได้ผลตอบแทนที่ค่อนข้างดีมากเทียบกับตลาด

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s