หุ้นบางตัวที่อยู่ในอันดับต้นๆ ของ Jitta Ranking แม้ราคาจะต่ำกว่า Jitta Line ถ้าแนะนำว่า sell ก็ไม่ควรซื้อใช่ไหม

เครื่องมือที่บอกสัญญาณว่า Buy, Hold, Sell นั้นเป็นเครื่องมือที่เรียกว่า Jitta Checklist ซึ่งสามารถเปลี่ยนแปลงเกณฑ์ได้ตามที่คุณต้องการ เป็นฟีเจอร์ที่เราสร้างขึ้นมาเพื่อช่วยให้นักลงทุนตรวจสอบได้ว่า ตนเองซื้อหุ้นเพราะอะไร และเมื่อหุ้นตัวดังกล่าวมีการเปลี่ยนแปลงและมีคุณสมบัติไม่ครบตามที่เราตั้งไว้ตั้งแต่แรกแล้วเราก็ควรจะขายทิ้งครับ ส่วนคุณควรจะซื้อหุ้นตัวใดตัวหนึ่งหนึ่งเมื่อใดนั้น ขึ้นอยู่กับว่า ณ ตอนนั้นหุ้นนั้นมีคุณสมบัติตามที่คุณต้องการครบถ้วนหรือไม่ เช่น ราคาต่ำกว่า Jitta Line กี่เปอร์เซ็นต์ ค่า P/E เป็นเท่าไหร่ มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นหรือไม่ ซึ่งคุณสามารถเข้าไปปรับใน checklist ได้ เพราะเกณฑ์ที่ทางระบบได้ตั้งไว้ให้เริ่มแรกนั้นเป็นเกณฑ์ที่ค่อนข้างโหดอยู่มาก ถือว่าเป็นหุ้นในอุดมคติ ซึ่งไม่จำเป็นว่าหุ้นที่เป็นอันดับต้นๆ ของ Jitta Ranking จะขึ้นสีเขียวให้ซื้อเสมอไป ดังนั้นการจะซื้อหรือขายหุ้นตัวไหน จึงขึ้นอยู่กับวิจารณญาณและเกณฑ์การซื้อของคุณ​เป็นสำคัญ

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s