หุ้นที่เพิ่งเข้า IPO จะยังมีข้อมูลทางการเงินย้อนหลังไม่มาก ทำให้วิเคราะห์ธุรกิจได้ยาก ทาง Jitta มีแนวทางในการวิเคราะห์หุ้น IPO เหล่านี้อย่างไร และมีการเตือนนักลงทุนอย่างไร

หุ้น IPO จะมีข้อมูลทางการเงินบน Jitta ย้อนหลังก่อนเข้าตลาดไปประมาณ 2 ปี ทำให้ไม่สามารถทำการวิเคราะห์ Jitta Score ได้แม่นยำตามปรกติ (ที่ใช้งบย้อนหลังประมาณ 5-10 ปี)

ดังนั้นสำหรับหุ้น IPO นั้น เวลาคำนวณค่า Jitta Score ออกมา ทาง Jitta จึงจะมีการนำค่า Negative Factor มาใช้ร่วมด้วย เพื่อลดทอนค่า Jitta Score ลงไปอีก ด้วยเหตุผลด้านความเสี่ยงในการมีข้อมูลน้อยเกินไป รวมทั้งจะขึ้นแสดงใน Jitta Signs เป็น Warning Signs ให้รับรู้ด้วยว่า หุ้นนี้เพิ่ง IPO มาได้ไม่ถึง 3 ปี จึงจะมีความไม่แน่นอนในการวิเคราะห์สูงครับ

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s