ควรจะขายหุ้นหรือไม่ หากหุ้นที่ถือราคาสูงกว่า Jitta Line 30-50% แต่ Jitta Line ยังมีแนวโน้มสูงขึ้นและ Jitta Score ยังสูงดีต่อเนื่อง

คุณควรจะขายหุ้นของบริษัทเมื่อ Jitta Score และ Jitta Line ลดลง (ธุรกิจของบริษัทกำลังอยู่ในช่วงขาลง หรือ ธุรกิจประสบปัญหา) หรือเมื่อมีโอกาสทางการลงทุนที่ดีกว่า (เจอธุรกิจที่ดีกว่า ในราคาที่น่าลงทุนกว่า)

ดังนั้นก่อนขายต้องตัดสินใจให้ได้ก่อนว่า ขายแล้วคุณจะนำเงินไปทำอะไรต่อ ถ้าให้ดีที่สุด ควรจะต้องมีโอกาสการลงทุนที่ดีกว่าก่อน ค่อยขายเพื่อนำเงินไปลงทุน แต่ถ้ายังไม่มีการลงทุนที่ดีกว่า การซื้อหุ้นของบริษัทที่ยอดเยี่ยมไว้ ในระยะยาวก็ยังคงจะให้ผลตอบแทนที่ดีกว่าถือเงินสดหรือฝากไว้ในธนาคารอยู่ดี

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s