ทำไมราคาหุ้นจึงไม่เป็นเรียลไทม์

Jitta ให้ข้อมูล Market Price เป็น End of Data เนื่องจาก Jitta ต้องการสนับสนุนให้นักลงทุนได้ลงทุนอย่างง่ายและมีประสิทธิภาพมากที่สุด โดยการลดทอนความซับซ้อนของข้อมูลการเงิน และตัดเสียงรบกวนจากข่าวสาร (Cut the Noise) ที่เชื่อถือไม่ได้ เพื่อให้นักลงทุนได้ Focus ยังผลการดำเนินงานและพื้นฐานที่แท้จริงของบริษัทที่ลงทุน ดังนั้นเราจึงเห็นว่าข้อมูลตลาดที่มีการปรับเปลี่่ยนตลอดเวลาไม่จำเป็นในการลงทุนแบบ Value Investing เพื่อมองผลในระยะยาว

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s