เราจะมั่นใจได้อย่างไรว่า ราคาหุ้นจะเคลื่อนไหวตามผลประกอบการของบริษัทในระยะยาวจริงๆ

จะเป็นบริษัทในตลาดหลักทรัพย์หรือนอกตลาดหลักทรัพย์ ก็เหมือนกันตรงที่เป็นทรัพย์สินที่สร้างกระแสเงินสดให้กับผู้ที่เป็นเจ้าของ (ผู้ถือหุ้น) ดังนั้นเมื่อบริษัทมีผลประกอบการไม่ดี ไม่มีกำไร มีแต่ขาดทุน ไม่สามารถผลิตเงินสดให้กับเจ้าของได้ ก็จะถือเป็นทรัพย์สินที่ไม่ดี และไม่มีใครอยากจะเป็นเจ้าของ ทำให้สุดท้ายแล้วราคาหุ้นก็จะลดลงเรื่อยๆ เองจนกลายเป็นศูนย์เมื่อบริษัทต้องปิดกิจการไป ในขณะที่บริษัทที่สามารถสร้างกระแสเงินสดได้มากขึ้นทุกปี ราคาหุ้นก็จะขึ้นได้เรื่อยๆ เพราะคนสามารถคาดคะเนได้เลยว่า นำเงินมาลงทุนแล้วจะคืนทุนได้ภายในกี่ปี จากกระแสเงินสดที่บริษัทสร้างได้ ซึ่งหากคุณลองดูข้อมูลย้อนหลังของหุ้นทุกตัว ก็จะเห็นว่าราคาหุ้นจะเคลื่อนที่ไปในทิศทางเดียวกับผลประกอบการเสมอ

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s