งบชัดจัดตรงหุ้นรายกลุ่ม

บริษัทอะไร…ทำธุรกิจแต่ไม่มีรายได้จากการขายเลย?!?!

เป็นใครก็ต้องตกใจแบบผมครับ…อ่านงบเพลินๆ อยู่ดีๆ ดันมาเจองบการเงินที่ช่อง revenue เป็น 0

ตั้งสติสักพักถึงได้ร้องอ๋อครับว่า ธุรกิจแต่ละอุตสาหกรรมก็มีโครงสร้างแตกต่างกันออกไป วิธีการบันทึกรายรับรายจ่ายต่างๆ แม้จะเป็นมาตรฐานเดียวกัน แต่ก็ไม่เหมือนกันซะทีเดียว

เช่น ธุรกิจที่มี revenue เป็น 0 แบบนี้ เป็นไปได้ว่าเค้าทำธุรกิจที่รายได้มาจากอย่างอื่นที่ไม่ใช่การขาย เช่น ธุรกิจประเภทประกัน ที่รายได้มาจาก premiums หรือเบี้ยประกันเป็นหลัก

เพราะฉะนั้น จะหาคำตอบว่าบริษัททำธุรกิจอะไร มีรายได้จากไหน ใช้จ่ายกับอะไรบ้าง ถือสินทรัพย์อะไรบ้าง หนี้สินเยอะมั้ย ฯลฯ เพื่อวิเคราะห์ความเสี่ยงและความน่าลงทุนของบริษัท ก็ต้องรู้วิธีอ่านงบการเงินสำหรับแต่ละอุตสาหกรรมด้วย

คุณเริ่มต้นได้ง่ายๆ ที่หน้า Financials ของ Jitta ครับ เพราะงบการเงินบนแท็บ Financials ได้ถูกปรับให้เหมาะสมกับแต่ละอุตสาหกรรม แจกแจงรายละเอียดทางการเงินต่างๆ อย่างละเอียด สอดคล้องกับโครงสร้างธุรกิจแต่ละประเภทเป็นอย่างดี

มองปราดเดียวก็เข้าใจลักษณะธุรกิจและวิเคราะห์พื้นฐานบริษัทได้เห็นภาพ ไม่ต้องเสียเวลาหาคำตอบว่า revenue หายไปไหน…

ซึ่งรูปแบบงบการเงินตามอุตสาหกรรมที่เราได้ปรับไว้ให้ มี 4 ประเภท ดังนี้ครับ

1. กลุ่มธุรกิจธนาคาร (Banks)

Screen Shot 2561-04-11 at 3.07.13 PM

ธนาคารเป็นกลุ่มธุรกิจที่แปลกครับ ในขณะที่บริษัทอื่นๆ มองดอกเบี้ยเงินกู้เป็นรายจ่าย พวกธนาคารกลับมองเป็นรายได้ นั่นก็เพราะธนาคารเป็นตัวกลางช่วยหมุนเงิน โน้มน้าวให้คนนำเงินมาฝากกับตัวเองแลกกับดอกเบี้ยเงินฝากซึ่งธนาคารถือเป็นรายจ่าย จากนั้นก็เอาเงินที่คนฝากไว้ไปปล่อยกู้ต่อ แล้วคิดค่าธรรมเนียมเป็นดอกเบี้ยเงินกู้ จึงสรุปได้ว่ารายได้ของธนาคารไม่ได้มาจากการขายอะไรเลย แต่มาจากดอกเบี้ย และค่าธรรมเนียมของธุรกรรมทางการเงินต่างๆ

งบการเงินของกลุ่มธนาคารในเว็บไซต์ Jitta เลยแจกแจงรายได้เหล่านี้ให้เฉพาะเจาะจงขึ้น คุณเห็นทันทีว่ารายได้จากดอกเบี้ยเงินกู้เป็นเท่าไหร่ รายได้ส่วนอื่นๆ มาจากไหนบ้าง และรายจ่ายที่เป็นดอกเบี้ยเงินฝากมีเท่าไหร่ จะได้มองภาพของธุรกิจธนาคารแต่ละแห่งได้ชัดเจนยิ่งขึ้น


2. กลุ่มธุรกิจประกันภัย (Insurance)

Screen Shot 2561-04-11 at 2.58.56 PM

ธุรกิจประกันอาจจะดูเข้าใจยาก แต่จริงๆ แล้วมีวิธีการทำธุรกิจที่ไม่ซับซ้อนครับ หน้าที่หลักๆ ของบริษัทประกันคือคุ้มครองความเสียหายของเหตุการณ์ที่อาจจะเกิดขึ้น ไม่ว่าจะเป็นอุบัติเหตุ เจ็บป่วย หรือเสียชีวิต โดยมีข้อแม้ว่าคุณต้องจ่าย “เบี้ยประกัน” แลกกับการได้รับเงินชดเชยเป็นก้อนหากเกิดเหตุการณ์ที่ทำให้คุณสูญเสียหรือเสียหาย ดังนั้น รายได้ที่เห็นได้ชัดเจนของธุรกิจประกันคือค่าเบี้ยประกัน หรือ premium ที่คุณจ่ายให้บริษัท ส่วนรายจ่ายที่บริษัทต้องควบคุมไม่ให้มากเกินไปก็คือค่าชดเชย ที่จะจ่ายให้คุณเมื่อเกิดความเสียหายครับ

เมื่อดูงบการเงินของบริษัทประกันใน Jitta คุณจะเห็นความเสี่ยงที่บริษัทประกันแต่ละแห่งแบกรับอยู่ครับ ว่าแต่ละแห่งจ่ายเงินชดเชยไปเป็นเท่าไหร่ของรายได้เบี้ยประกันที่เรียกเก็บ และกำไรสุทธิที่ได้จากเบี้ยประกันคุ้มค่ากับความเสี่ยงที่ต้องแบกรับหรือไม่


3. กลุ่มธุรกิจสาธารณูปโภค (Utilities)

Screen Shot 2561-04-11 at 3.16.03 PM

ธุรกิจสาธารณูปโภคจะมีลักษณะการดำเนินงานแตกต่างกันไป แล้วแต่บริการ เช่น พลังงานไฟฟ้า ก๊าซธรรมชาติ ไอน้ำ ประปา แต่สิ่งหนึ่งที่เหมือนกันและเป็นสิ่งที่คุณสังเกตได้ง่ายๆ เลยก็คือ ธุรกิจเหล่านี้จะมีค่าใช้จ่ายเพื่อขยายหรือปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานที่จำเป็น (Operations and Maintenance) หรือค่าพลังงานหรือเชื้อเพลิง (Fuel & Purchased Power) ที่สูงมากๆ และเป็นเรื่องปกติที่หนี้สินจะสูงด้วยเช่นกัน ส่งผลให้ต้นทุนทางการเงินและเงินทุนหมุนเวียนของบริษัท ได้รับผลกระทบจากการขึ้นลงของอัตราดอกเบี้ยมากเป็นพิเศษ เพราะหนี้สินที่กู้มาครับ


4. กลุ่มอุตสาหกรรมอื่นๆ (Industrials)

Screen Shot 2561-04-11 at 3.09.58 PM

ที่เหลือก็จะเป็นกลุ่มที่ผลิตสินค้ามาแล้วขายไป มีโครงสร้างที่ค่อนข้างตรงไปตรงมา ธุรกิจในกลุ่มนี้จึงมีหน้าตางบการเงินแบบที่คุณคุ้นเคย เน้นวิเคราะห์รูปแบบการทำธุรกิจของแต่ละบริษัทว่ามีต้นทุนเปรียบเทียบกับรายได้เท่าไหร่ ยั่งยืนหรือไม่ และมีความผันผวนมากแค่ไหน


 

หน้าตาของงบการเงินที่ Jitta ปรับให้แตกต่างกันไปตามประเภทอุตสาหกรม นอกจากจะช่วยให้คุณแยกหุ้นออกเป็นกลุ่มธุรกิจได้อย่างรวดเร็วง่ายดายแล้ว ยังเผยให้เห็นลักษณะเฉพาะของแต่ละกลุ่มธุรกิจอย่างทะลุปรุโปร่ง การวิเคราะห์หุ้นของคุณจึงทำได้ละเอียดและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

Advertisements

Jitta Ranking 2017 Performance

The beginning of each year marks a long-awaited occasion, during which we reveal the performance of Jitta Ranking Top 20 stocks.

Jitta Ranking is our proprietary stock-ranking algorithm that follows Warren Buffett’s “buy a wonderful company at a fair price” principle and is determined, primarily, by Jitta Score (quality) and Jitta Line (fair value).    

Last year, the average return achieved by Jitta Ranking in 7 countries, including the U.S., Thailand, Vietnam, United Kingdom, Japan, Singapore and Hong Kong, outperforms the index.

The first 20 stocks on each country’s Jitta Ranking, or Jitta Ranking Top 20, bring in an average of 30.75% return, while market indices of these 7 countries together generate around 23.71%.

Jitta Ranking also fares well in each individual country, beating the market in the U.S., Japan, Singapore and the U.K. while achieving impressive 2-digit returns in Thailand, Vietnam and Hong Kong—only trailing behind market indices by a miniscule margin.

Still, in the long run, our backtests and forward tests prove how effective Jitta Ranking is at beating market indices in each country.

At the heart of the Jitta Way investing strategy lies a simple method: Buy a wonderful company at a fair price. Which, in this case, is buying the first 20-30 stocks on Jitta Ranking for optimal risk diversification, holding them for 12 months and rebalancing once a year. Such simple strategy can help grow your investment continuously and sustainably.

To demonstrate the validity of this investing method, we’ve published detailed backtests and forward tests of Jitta Ranking, from 2009 to present, along with annual lists of Jitta Ranking top 20 stocks here https://goo.gl/Er52xt. We update the performance of each stock on the list at the beginning of every year.  

It was a bull market in the U.S. The S&P 500 rose 19.4%, the highest in 4 years. But Jitta Ranking did even better, achieving impressive 34.46% last year.

Last year was the golden year for the Stock Exchange of Thailand, whose index reached an all-time-high of 1,700 points, prompting stellar performances of both Jitta Ranking and SET50.


Another blockbuster year in Vietnam’s stock market saw the VN index spiked 48.03%, becoming Asia’s highest and the world’s third top performer.

Japan’s Jitta Ranking Top 20 beat the Nikkei 225 to the ground last year, delivering a return of 57.19% while the index gained 19.10%. Both reflected the country’s bullish trend.

Although Singapore’s stock market made its first major comeback since 2012, Jitta Ranking still managed to outperform the index with its 35.98% gain.

Thanks to the popularity of Tencent, Hong Kong’s stock market pulls out the best performance in a decade, surpassing 30,000 points for the first time since 2007 with 35.99% gain.

Things are pretty lively over in the U.K., too, with the FTSE 100 hitting a new record, making 7.63% gain and Jitta Ranking beating that number with 31.52%.

Start investing with Jitta Ranking

Our backtests and forward tests show that Jitta Ranking isn’t just an effective investing method, but also an incredibly simple one that saves time and is suitable for everyone, regardless of their years in the stock market.

If you want to simplify your investment, but still want satisfactory returns in the long run, Jitta Ranking can help you pick “wonderful companies at a fair price”, diversify and rebalance your portfolio without much effort at all.    

Get started by visiting https://www.jitta.com/explore?country=US for today’s top stocks on Jitta Ranking. Count from left to right, top to bottom to find the first 20-30 stocks.   

Then divide your fund 20 to 30 ways and allocate to each stock equally. If you buy 20 stocks, each would weigh around 5% of your portfolio. If you buy 30, each would weigh around 3-4%.

A year after your first trade, it’s time to rebalance. On that day, you’ll need to revisit Jitta Ranking again to find out which stocks don’t make the cut this time around; they will promptly be sold. Any profits you’ve made will be combined with your initial investment to purchase new stocks that make it to the top.

Repeat this same process year after year and you can boost your investment performance, achieving great long-term returns with little effort.

Why buy so many?

Jitta Ranking Top 5 and 10 may produce higher annualized returns than Jitta Ranking Top 20 or 30.

But those come with higher volatility, too.

If you only buy the first 5 stocks on Jitta Ranking, and one of them hits rock bottom…that means 20% of your portfolio lost its value.

Those unable to withstand interminable drawdowns may panic and prematurely sell their stocks, hurting their returns in the long run.    

But when you buy 20-30 stocks, which is the optimal amount for Jitta Ranking-based investing, you won’t be losing sleep over extreme volatility.

No.

You’ll be investing in so many types of businesses in so many different industries that your portfolio will be guarded against industry-specific risks, and if affected, won’t severely cripple the growth of your investment.

Because, when you buy top stocks on Jitta Ranking, you are buying “wonderful companies at fair prices”. Any unexpected changes in one company’s fundamentals won’t mean the end of your fortune, as the rest of your holdings could potentially make up for it.

Why rebalance only once a year?

The best thing about the Jitta Ranking investing method is not having to time the market. You trade just once a year.

‘Cause when you start out buying fundamentally strong companies, it’s better to wait until you see complete annual financial reports before making any trading decisions. Otherwise, it could cost you precious profitable opportunities.

Plus, you’re never right 100% of the time. Sometimes you make great decisions. Sometimes you make mistakes. In the end, rebalancing frequently may yield similar results as would rebalancing once a year, but you’ll end up paying more trading commissions, which directly eat into your profits.

If you want to start investing long-term or have plans to rebalance your portfolio in the near future, you can view the first 20-30 stocks on Jitta Ranking here.

Or if you feel that buying and selling 30 stocks every year is still too much work, Jitta Wealth, our automated portfolio-management service, could manage everything for you. Find out more about this novel technology at wealth.jitta.com.

Happy investing!

ผลตอบแทนของ Jitta Ranking ประจำปี 2560

ทุกต้นปี เราจะต้อนรับปีใหม่ด้วยการสรุปผลตอบแทนของ Jitta Ranking ซึ่งเป็นสูตรการจัดอันดับหุ้นน่าลงทุนตามหลักการ “ลงทุนในธุรกิจที่ดี ในราคาที่เหมาะสม” ของวอร์เรน บัฟเฟตต์ โดยพิจารณาจาก Jitta Score (คุณภาพพื้นฐานของธุรกิจ) และ Jitta Line (มูลค่าที่เหมาะสมของธุรกิจ) เป็นหลัก  

สำหรับปีนี้ ผลตอบแทนเฉลี่ยของ 7 ประเทศที่ Jitta ให้บริการ ได้แก่ ไทย สหรัฐอเมริกา เวียดนาม ญี่ปุ่น สิงคโปร์ อังกฤษ และฮ่องกง นั้นชนะตลาด โดยหุ้น 20 ตัวแรก หรือ Jitta Ranking Top 20 ให้ผลตอบแทนเฉลี่ยถึง 30.75% ในขณะที่ดัชนีตลาดของทั้ง 7 ประเทศให้ผลตอบแทนเฉลี่ยที่ 23.71%

ในขณะเดียวกัน Jitta Ranking 2017 ของแต่ละประเทศก็ทำกำไรได้ดี หลายประเทศให้ผลตอบแทนชนะดัชนีตลาด ได้แก่ ประเทศสหรัฐอเมริกา ญี่ปุ่น สิงคโปร์ และสหราชอาณาจักร ส่วนประเทศไทย เวียดนาม และฮ่องกงก็ถือว่าสร้างผลตอบแทนได้ดีทีเดียว แม้จะต่ำกว่าดัชนีตลาดเพียงเล็กน้อย

ซึ่งถ้ามองภาพรวมของผลตอบแทนย้อนหลังในแต่ละประเทศแบบยาวๆ แล้ว จะเห็นได้ชัดเจนว่า การลงทุนใน Jitta Ranking นั้นสร้างผลตอบแทนเฉลี่ยสะสมต่อปีสูงกว่าดัชนีของแต่ละประเทศมาก

หัวใจสำคัญของการลงทุนแนวเน้นคุณค่าแบบ The Jitta Way นี้ ก็คือการลงทุนในธุรกิจที่ดี ในราคาที่เหมาะสม ผ่านการซื้อหุ้น 20-30 ตัวแรกของ Jitta Ranking เพื่อกระจายความเสี่ยง จากนั้นถือไว้จนครบปี ก่อนจะปรับพอร์ตปีละครั้ง เพิ่มโอกาสให้พอร์ตของคุณงอกเงยเติบโตขึ้นเรื่อยๆ อย่างยั่งยืน  

เพื่อแสดงให้เห็นว่าหลักการลงทุนดังกล่าวมีประสิทธิภาพนำไปใช้ได้จริง เราจึงได้พิสูจน์ผลตอบแทนย้อนหลังของการลงทุนใน Jitta Ranking ตั้งแต่ปี 2009 จนถึงปีล่าสุด พร้อมแสดงรายชื่อหุ้น Jitta Ranking Top 20 ของแต่ละปี รวมถึงรายชื่อหุ้นของปี 2018 ที่เราจะอัปเดตผลตอบแทนตอนสิ้นปีนี้ ไว้ให้คุณดูอย่างละเอียดที่ https://goo.gl/KZBEqr

พูดได้ว่าปีนี้เป็นปีทองสำหรับตลาดหุ้นไทยเลยทีเดียวครับ ที่ทำ all time high 1,700 กว่าจุดในช่วงที่ผ่านมา ทำให้ผลตอบแทนของทั้ง Jitta Ranking และ SET50 สูงทั้งคู่

สำหรับตลาดหุ้นของสหรัฐอเมริกาในปี 2017 นั้นอยู่ในช่วงขาขึ้น และทำสถิติพุ่งขึ้นมากที่สุดในรอบ 4 ปี โดยดัชนี S&P 500 ปรับตัวขึ้น 19.4% แต่ Jitta Ranking ทำผลงานได้ดียิ่งกว่า ด้วยผลตอบแทนรวมทั้งปี 34.46%


ปีนี้ยังถือว่าเป็นปีที่ร้อนแรงของตลาดหุ้นเวียดนาม กับดัชนี VNI ที่พุ่งสูงขึ้น 48.03% ถือเป็นอันดับหนึ่งของเอเชีย และอันดับสามของโลก

ผลตอบแทน Jitta Ranking Top 20 ในตลาดหุ้นญี่ปุ่นถือว่ายอดเยี่ยมมาก ที่ให้ผลตอบแทนสูงถึง 57.19% ในขณะที่ดัชนี NIKKEI 225 เพิ่มขึ้น 19.10% ตามเศรษฐกิจของญี่ปุ่นที่อยู่ในช่วงขาขึ้นเช่นเดียวกัน

ตลาดสิงคโปร์กลับมาอีกครั้งหลังจากซบเซาไปตั้งแต่ปี 2012 ซึ่ง Jitta Ranking ก็ทำผลงานได้ดีมากอย่างต่อเนื่อง ด้วยผลตอบแทนสูงถึง 35.98% เป็นเท่าตัวของดัชนีตลาดสิงคโปร์

ด้วยอานิสงส์จากหุ้นตัวใหญ่สุดฮอตอย่าง Tencent ทำให้ปีนี้ตลาดหุ้นฮ่องกงสูงเป็นประวัติการณ์ในรอบ 10 ปี ผ่าน 30,000 จุดเป็นอีกครั้งหลังจากปี 2007 และมีผลตอบแทนสูงถึง 35.99%  

สหราชอาณาจักรก็สร้างความคึกคักในตลาดหุ้นฝั่งยุโรปไม่แพ้กัน สร้าง new record และดัชนีปิดไปที่ 7.63% ซึ่ง Jitta Ranking สามารถสร้างผลตอบแทนได้สูงถึง 31.52% 

เริ่มลงทุนตาม Jitta Ranking

การทดสอบผลตอบแทนของเรา ทั้งแบบ backtest และ forward test แสดงให้เห็นว่าการลงทุนตาม Jitta Ranking นั้น นอกจากจะเป็นกลยุทธ์การลงทุนที่มีประสิทธิภาพกว่าในระยะยาวแล้ว ยังเป็นวิธีลงทุนที่ไม่ยุ่งยาก ประหยัดเวลา ทุกคนสามารถทำตามได้อย่างง่ายดาย ไม่ว่าจะมีประสบการณ์การลงทุนในตลาดหุ้นมาก่อนหรือไม่ก็ตาม

หากคุณเป็นคนหนึ่งที่อยากลดความยุ่งยากของการลงทุน แต่ยังต้องการผลตอบแทนที่ดีในระยะยาว Jitta Ranking จะช่วยให้คุณเลือก “ธุรกิจที่ดี ในราคาที่เหมาะสม” เข้าพอร์ต ทั้งยังช่วยให้คุณกระจายความเสี่ยง และปรับพอร์ตอย่างเหมาะสม  

เริ่มต้นง่ายๆ เพียงคุณเข้าไปดูรายชื่อหุ้น Top 20-30 บน Jitta Ranking ของวันนี้ที่ https://www.jitta.com/explore?country=TH และดูหุ้นเรียงลำดับจากซ้ายไปขวา บนลงล่าง เพื่อให้ได้หุ้น 20-30 ตัวแรก

จากนั้นแบ่งเงินลงทุนเป็น 20 หรือ 30 ส่วนเท่าๆ กัน แล้วแต่จำนวนหุ้นที่คุณจะซื้อ หากซื้อ 20 ตัว หุ้นแต่ละตัวก็จะคิดเป็น 5% ของพอร์ต หากซื้อ 30 ตัว หุ้นแต่ละตัวก็จะคิดเป็น 3-4% ของพอร์ต

หลังจากซื้อหุ้นไป 1 ปีก็ถึงเวลาปรับพอร์ต ซึ่งวันนั้น คุณต้องกลับเข้าไปดู Jitta Ranking เพื่อดูว่ามีรายชื่อหุ้นอะไรบ้าง หลังจากนั้นทำการปรับพอร์ตหุ้น โดยการขายหุ้นทั้งหมดที่ไม่ได้อยู่ใน Jitta Ranking ใหม่ หากคุณมีกำไรคุณก็สามารถนำมารวมเพื่อซื้อหุ้น Jitta Ranking ชุดใหม่ได้

การทำซ้ำๆ แบบเป็นระบบเช่นนี้ทุกปี ก็จะช่วยให้คุณลงทุนแนวเน้นคุณค่าได้อย่างมีประสิทธิภาพ สร้างผลตอบแทนที่ดีระยะยาวได้แล้ว

ทำไมต้องซื้อหุ้น 20-30 ตัว

บางครั้ง Jitta Ranking Top 5 และ Jitta Ranking Top 10 นั้นให้ผลตอบแทนเฉลี่ยทบต้นสูงกว่าการลงทุนกับ Jitta Ranking Top 20 หรือ 30

แต่นั่นหมายถึงความผันผวนของพอร์ตที่อาจจะเพิ่มขึ้นด้วย

หากคุณซื้อหุ้นเพียงแค่ 5 ตัวแรกของ Jitta Ranking แล้วมีตัวใดตัวหนึ่งที่ขาดทุนหนักๆ หุ้นตัวนั้นจะส่งผลกระทบถึง 20% ของพอร์ต

สำหรับคนที่ทนเห็นพอร์ตแดงหนักๆ ไม่ไหว ก็อาจจะตระหนกตกใจ รีบขายหุ้นก่อนเวลาอันควร ก็จะส่งผลเสียต่อการลงทุนในระยะยาว

แต่เมื่อคุณซื้อหุ้น 20-30 ตัว ซึ่งเป็นจำนวนที่เหมาะสมที่สุดสำหรับการซื้อหุ้นตาม Jitta Ranking และเป็นการกระจายความเสี่ยงที่ดีที่สุด

เพราะหุ้นแต่ละตัวจะมีสัดส่วน 3-5% หากมีหุ้นตัวใดขาดทุนหนักๆ คุณก็ไม่ต้องกังวลว่าทั้งพอร์ตของคุณจะเหวี่ยงแรงจนคุณนอนไม่หลับ

ที่สำคัญเมื่อคุณเลือกหุ้นตาม Jitta Ranking ซึ่งเป็นการลงทุนใน “บริษัทที่ยอดเยี่ยม ในราคาที่เหมาะสม” แล้ว แม้หุ้นบางตัวพื้นฐานจะเปลี่ยนไปแบบไม่มีใครคาดคิดมาก่อน แต่ก็ไม่ทำให้พอร์ตเสียหาย เพราะหุ้นส่วนใหญ่ที่เหลือ จะทำกำไรชดเชยได้

ทำไมต้องปรับพอร์ตปีละครั้ง

ข้อดีของการลงทุนตาม Jitta Ranking อีกหนึ่งอย่างก็คือ คุณไม่ต้องจับจังหวะตลาด เพียงแค่ลงทุนและปรับพอร์ตปีละครั้งเท่านั้น

นั่นก็เพราะ เมื่อคุณเริ่มลงทุนด้วยการเลือกธุรกิจที่ดีอยู่แล้ว รอให้งบการเงินออกมาครบ 4 ไตรมาสเพื่อให้ชัวร์ว่าพื้นฐานธุรกิจเปลี่ยนไปแล้วจริงๆ ก่อนจะขายดีกว่า ไม่อย่างนั้นอาจทำให้คุณเสียโอกาสได้ ในกรณีที่ผลประกอบการได้รับผลกระทบเพียงไตรมาสเดียว

นอกจากนี้ การปรับพอร์ตบ่อยเกินไป อาจจะมีบางครั้งที่ถูก บางครั้งที่ผิด สุดท้ายทำไปทำมา ผลลัพธ์ก็อาจจะไม่ต่างจากการถือไปเรื่อยๆ แล้วปรับพอร์ตแค่ปีละครั้ง แต่คุณกลับต้องเสียค่าธรรมเนียมการซื้อขายหุ้นเพิ่มขึ้น ซึ่งก็จะไปลดผลตอบแทนที่คุณได้รับโดยตรง

หากคุณพร้อมเริ่มต้นลงทุนระยะยาว หรือมีกำหนดปรับพอร์ตหุ้นต้นปีนี้ ก็เริ่มลงทุนตาม Jitta Ranking ได้ทันที เพียงเข้าไปดูรายชื่อหุ้น 20-30 อันดับแรกของประเทศไทยที่นี่ https://www.jitta.com/explore?country=TH  

หรือถ้ารู้สึกว่าการซื้อหุ้น 30 ตัวพร้อมปรับพอร์ตเองทุกปียังวุ่นวายมากเกินไป ก็ยังมีบริการ Jitta Wealth ผู้ช่วยจัดการลงทุนให้คุณตาม Jitta Ranking  คอยให้ความช่วยเหลือ ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ wealth.jitta.com

ขอให้มีความสุขกับการลงทุนในปี 2018!

ต้อนรับปีใหม่ด้วยของขวัญสุดพิเศษจาก Jitta ให้นักลงทุนเข้าถึงข้อมูลการลงทุนที่ดีที่สุดอย่างทั่วถึง

สวัสดีปีจอ 🐶

สำหรับ Jitta ปีใหม่เปรียบเสมือนจุดเริ่มต้นของความท้าทายใหม่ๆ ที่จะผลักดันให้เราปรับตัวและพัฒนาไปอีกขั้น ตามปณิธานในการช่วยนักลงทุนทุกคนสร้างผลตอบแทนที่ดีจากการลงทุนในตลาดหุ้น

ซึ่งเราได้พัฒนาเทคโนโลยีขึ้นมาช่วยทำให้เป้าหมายนั้นเป็นจริง โดยเปิดให้ทุกคนเข้าถึงข้อมูลด้านการลงทุนที่มีคุณภาพสูงสุด เพราะเราเชื่อว่า หากคุณได้รับข้อมูลที่ละเอียด ชัดเจนที่สุดแล้ว คุณก็จะตัดสินใจลงทุนได้ดีที่สุด ทำกำไรได้มากขึ้น และบรรลุเป้าหมายการลงทุนของตนเองได้เป็นอย่างดี

ข้อมูลการลงทุนที่ดีที่สุด = การตัดสินใจลงทุนที่ดีที่สุด

ปีใหม่ทั้งที เราจึงได้มุ่งมั่นตั้งใจสร้างสรรค์ของขวัญสุดพิเศษต่อไปนี้ เพื่อคุณและเพื่อนนักลงทุนทุกคน

🎁  ข้อมูลงบการเงินคุณภาพสูง ละเอียดยิ่งกว่า

เมื่องบการเงินเป็นหัวใจหลักของการวิเคราะห์ธุรกิจที่แม่นยำ เราจึงเปลี่ยนผู้ให้บริการข้อมูลจาก Thomson Reuters มาเป็น S&P Global Market Intelligence เพื่อให้ได้งบการเงินที่ละเอียดและถูกต้องมากที่สุด มาวิเคราะห์เป็น Jitta Score และ Jitta Line ให้คุณ

🎁  Jitta FactSheet สำหรับทุกคน

ใครไม่ให้…เราให้! Jitta จัดเต็มกับงบการเงินย้อนหลัง 10 ปี แสดงผลในรูปแบบที่เข้าใจง่าย และปรับแต่งได้ตามต้องการ พร้อมให้สมาชิก Jitta.com ทุกคนใช้งานได้ฟรี โดยไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมใดๆ

Jitta FactSheet พร้อมข้อมูลทางการเงินที่ละเอียดยิ่งกว่าเดิม พร้อมให้คุณใช้งานแล้วตั้งแต่วันที่ 3 มกราคม 2561 เป็นต้นไป

ข้อมูลงบการเงินที่คุณภาพอัดแน่นยิ่งขึ้น

ข้อมูลวิเคราะห์ธุรกิจที่แม่นยำ มาจากการงบการเงินที่ละเอียด ชัดเจน

ที่ผ่านมา Jitta ไม่เคยหยุดเสาะหาผู้ให้บริการข้อมูลทางการเงินที่ดีที่สุด เพราะต้องการให้คุณภาพข้อมูลวิเคราะห์ธุรกิจที่เราจะมอบให้คุณนั้นดียิ่งขึ้นไปเรื่อยๆ

และในวันนี้…เราก็พบกับเขาแล้ว…

เราจึงตัดสินใจเปลี่ยนผู้ให้บริการข้อมูลจาก Thomson Reuters เป็น S&P Global Market Intelligence อย่างเต็มตัว

ทำไมต้องเปลี่ยน?

Jitta Intel หรือค่าชี้วัดต่างๆ ที่ Jitta วิเคราะห์จากงบการเงิน ไม่ว่าจะเป็นคะแนน Jitta Score เส้น Jitta Line สัญญาณ Jitta Signs ตัวบ่งชี้ Jitta Factors ค่า Loss Chance รวมถึงการจัด Jitta Ranking นั้น ล้วนคำนวณมาจากงบการเงินย้อนหลังอย่างน้อย 10 ปี  

ข้อมูลตั้งต้นที่เรานำมาวิเคราะห์จึงต้องมีความเที่ยงตรง แม่นยำ และละเอียดสูงสุด คุณจึงมองภาพธุรกิจได้ชัดเจน และตัดสินใจด้วยความมั่นใจมากกว่าเดิม

อะไรบ้างที่ดีขึ้น?

เมื่อเรามีข้อมูลทางการเงินที่ละเอียดยิ่งขึ้น การคำนวณ Jitta Intel ต่างๆ ก็จะละเอียดมากยิ่งขึ้นด้วย

เช่น บริษัทบางแห่งบันทึกรายรับจากหลายๆ ที่รวมกันเป็นหมวดหมู่เดียว หากดูงบการเงินทั่วไป ก็อาจมองไม่ออกว่า รายได้ใดเป็นรายได้จากการดำเนินธุรกิจที่แท้จริง และรายได้ใดเป็นรายได้พิเศษ

แต่ S&P Global สามารถแกะงบและแจกแจงรายได้เหล่านี้ให้เห็นชัดเจนเลยว่า รายได้จากการดำเนินธุรกิจมีอยู่เท่าไหร่ และกำไรพิเศษมีเท่าไหร่ เมื่อถึงเวลาคำนวณคุณภาพธุรกิจและมูลค่าที่เหมาะสมของบริษัท Jitta ก็ตัดกำไรพิเศษออกจากการวิเคราะห์ผลประกอบการได้อย่างแม่นยำและง่ายดาย

เช่นกรณีของ CPF ที่มีรายได้ส่วนหนึ่งจากการขายหุ้น CPALL ที่ตนเองถืออยู่ทุกๆ ปีนั้น เมื่อมาดูงบการเงินที่ S&P Global แกะไว้ให้แล้ว รายได้จากการขายหุ้นจะถูกแยกออกมาแสดงอย่างชัดเจนในส่วน Gain on Sale of Investments ซึ่งถือเป็นกำไรพิเศษอย่างหนึ่ง

นอกจากนี้ ในแง่ของการตรวจสอบข้อมูลหลังบ้านก็ง่ายและมีประสิทธิภาพมากขึ้น เพราะ S&P Global แสดงที่มาที่ไปของแต่ละรายการในงบการเงินอย่างละเอียด โปร่งใส ทำให้ทีมงาน Jitta ตรวจสอบเพิ่มเติมได้ว่า แต่ละค่านั้น เกิดจากการนำค่าอะไรมาประกอบกัน พร้อมยังมีลิงก์ไปดูที่มาของงบการเงินได้อีกด้วย

จึงมั่นใจได้สองต่อว่า ข้อมูลที่เรานำมาใช้วิเคราะห์นั้นถูกต้องแม่นยำที่สุด ยกระดับประสิทธิภาพในการวิเคราะห์ธุรกิจของ Jitta ไปอีกขั้น

ตัวอย่างข้อมูลงบการเงินจาก S&P Global มีที่มาที่ไปอย่างละเอียด พร้อมให้ตรวจสอบ

 ไม่เพียงเท่านั้น การแบ่งหมวดหมู่อุตสาหกรรม ​(sector) และประเภทธุรกิจ (industry) ของ S&P Global ก็อิงตามมาตรฐาน Global Industry Classification Standard (GICS) ซึ่งเป็นระบบการจัดหมวดหมู่ที่ได้รับความไว้วางใจจากกลุ่มผู้ทำงานในวงการการเงินนับพันทั่วโลก เนื่องจากระบบ GICS นี้ จะถูกอัปเดตทุกปี เพื่อสะท้อนการเปลี่ยนแปลงและเทรนด์ของอุตสาหกรรมอย่างชัดเจน ทำให้เมื่อคุณใช้ Jitta Playlist กรองหุ้นตามกลุ่มธุรกิจ หรืออุตสาหกรรม คุณก็จะได้พบหุ้นที่ตรงตามความต้องการมากขึ้นด้วย

ดูเกณฑ์การจัดกลุ่มธุรกิจและอุตสาหกรรมที่เปลี่ยนแปลงไปจากเดิมนั้นได้ที่นี่ หรือดาวน์โหลดโบรชัวร์จากทาง S&P Global

ทำไมต้องเป็น S&P Global Market Intelligence?

S&P Global Market Intelligence เป็นบริการหนึ่งของ Standard & Poor’s หรือ S&P ซึ่งเป็นที่รู้จักของนักลงทุนทั่วโลกในฐานะผู้จัดทำดัชนี S&P 500 จึงไม่น่าแปลกใจที่ S&P Global Market Intelligence จะมีข้อมูลของบริษัทจดทะเบียนกว่า 60,000 แห่ง และบริษัทจำกัดอีกกว่า 2 ล้านแห่ง

ในแต่ละปี ข้อมูลข่าวสารทางการเงิน ข้อมูลเชิงลึกของตลาดและอุตสาหกรรม และผลประกอบการของบริษัทกว่า 135 พันล้านจุด จะได้รับการตรวจสอบ ตีความ และวิเคราะห์อย่างละเอียด โดยทีมงาน S&P Global

ด้วยคุณภาพของข้อมูลที่เหนือกว่า ทำให้ S&P Global Market Intelligence ได้รับความไว้วางใจใช้งาน กว่า 4,000 สถาบันทั่วโลก ที่ปรึกษาด้านการลงทุน ผู้จัดการความมั่งคั่ง และบริการด้านการลงทุนต่างๆ อีกมากมาย รวมถึงเว็บชื่อดังอย่าง Yahoo Finance และ Google Finance ด้วย

คุณสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับ S&P Global Market Intelligence ได้ที่ marketintelligence.spglobal.com

Jitta FactSheet สำหรับทุกคน

ก่อนหน้านี้ Jitta FactSheet เป็นฟีเจอร์หลักที่สำคัญที่สุดของบริการ Jitta Pro ที่นักลงทุนชื่นชอบอย่างมาก เพราะ Jitta FactSheet ให้คุณตรวจสอบหรือวิเคราะห์งบการเงินเพิ่มเติมจากข้อมูลวิเคราะห์ของ Jitta Intel เพื่อความมั่นใจในการลงทุนที่มากขึ้น

โดย Jitta FactSheet รวบรวมข้อมูลงบการเงินย้อนหลัง 10 ปี ให้คุณอย่างละเอียด ในรูปแบบที่เป็นมาตรฐาน ไม่ว่าจะเป็นธุรกิจในประเทศหรืออุตสาหกรรมใด คุณก็ดูงบการเงินได้ง่ายและสะดวกเหมือนกันหมด แถมยังเพิ่มค่าจากงบการเงิน หรือปรับแต่งรูปแบบการแสดงผลเฉพาะแบบที่คุณต้องการ

ที่สำคัญ คุณไม่ต้องปวดหัว คอยอัปเดตงบใหม่ด้วยตนเองทุกไตรมาส เพราะ Jitta FactSheet จะอัปเดตข้อมูลอัตโนมัติให้คุณทุกครั้งที่บริษัทประกาศผลประกอบการ

และด้วยปณิธานอันแรงกล้าของเราที่อยากเปิดโอกาสให้นักลงทุนทุกคนได้เข้าถึงข้อมูลงบการเงินที่ดีที่สุดอย่างทั่วถึง เราจึงตัดสินใจเปิด Jitta FactSheet ให้ทุกคนใช้งานแบบไม่จำกัด

🎁 Jitta FactSheet เปิดให้บริการฟรี! นับตั้งแต่วันที่ 3 มกราคม 2561 เป็นต้นไป 🎁

คุณสามารถดูงบการเงินของทุกบริษัทในทุกตลาดหลักทรัพย์ที่ Jitta ให้บริการ ไม่ว่าจะเป็นตลาดไทย สหรัฐอเมริกา เวียดนาม สิงคโปร์ อังกฤษ ญี่ปุ่น และฮ่องกง

ได้ตรวจสอบงบการเงินของกว่า 13,000 บริษัท ย้อนหลัง 10 ปี 10 ไตรมาส โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ

โดยปกติแล้ว นักลงทุนต้องเสียค่าใช้จ่ายสูงมากเพื่อดูข้อมูลงบการเงินที่ละเอียดครบครันแบบนี้ หรือไม่ก็ต้องมีความมุมานะเกินมนุษย์ ไปเสาะหาดาวน์โหลดและนำตัวเลขมาแปะใส่ Excel พร้อมคำนวณอัตราส่วนต่างๆ ด้วยตนเองทุกไตรมาส

เราเข้าใจความยากลำบากของนักลงทุนเป็นอย่างดี เราจึงอยากทำเพื่อนักลงทุนทุกคน!

ลองเข้าใช้ Jitta FactSheet หรือดูวิธีการใช้งานได้ที่ library.jitta.com/th/tutorial/factsheet

หวังว่าของขวัญปีใหม่ทั้งสองชิ้นนี้ จะถูกใจคุณ

และปี 2561 นี้จะเป็นอีกหนึ่งปีที่เราก้าวหน้าไปอีกขั้น เพื่อช่วยให้นักลงทุนได้ผลตอบแทนที่ดีในระยะยาว

Ring in the New Year with Access to the Most Comprehensive Financial Data on Jitta

Happy new year!

For us, a new year means the start of new challenges that will nudge us further toward our mission of helping you generate better investment returns.

We’ve developed a suite of technology that would fulfill that mission, allowing everyone access to highest-quality investment-related data.

Because, we believe, when you have the clearest, most comprehensive information in your hand, you can make the best decisions, achieve optimal returns and, eventually, reach your ultimate investment goals.

Best investment information = Best investment decisions

So this new year, we want to present these special gifts to you and fellow investors:

🎁  Highest-quality financial data

Because financial statements lay the groundwork for precise business analysis, we’ve decided to switch our data provider from Thomson Reuters to S&P Global Market Intelligence. S&P’s reliably detailed financials will bring next-level excellency to Jitta Score and Jitta Line.  

🎁  Jitta FactSheet for all

We do what no one dares! Jitta provides 10 years of financial statements in an easy-to-understand, customizable format called Jitta FactSheet. And it’s now FREE to all Jitta.com members.

Both Jitta FactSheet and new financial data from S&P Global are available from January 3, 2018 ’til forever.

Highest-quality financial data

Accurate business analysis relies on the transparency and thoroughness of the financial statements.

Jitta has always been on the lookout for the best source of financial data because we want the quality of our fundamental business analysis to be nothing but top-notch.

And finally, we’ve found the one…

So we’re switching our data provider from Thomson Reuters to S&P Global Market Intelligence.

Why the switch?

Jitta Intel, the various fundamental business indicators Jitta pre-analyzed for you, including Jitta Score, Jitta Line, Jitta Signs, Jitta Factors and Loss Chance, as well as our proprietary Jitta Ranking, are all calculated from at least 10 years of financial data.

Which means, the raw data we’re working with has to be as precise as possible. That way, you will be able to get a clear picture of a business and make decisions with more confidence.

What’s improved?

Higher-quality financial data leads to more-precise Jitta Intel indicators.

Sometimes, businesses may record various types of incomes under the same category. At face value, it may seem like these businesses generate a lot of revenue in a particular year. But it’s hard to tell whether or not those incomes are a result of a day-to-day business operation or an unusual income. For example, part of BIDU’s revenue comes from its asset sales, which are considered an unusual income.

But S&P Global doesn’t lump these numbers together. Instead, it separates each type of income so it’s easy to recognize whether an income is usual or unusual. In effect, it makes it simpler for Jitta to exclude unusual income from our Jitta Score and Jitta Line calculations for increased precision.

In addition, S&P Global makes it so much more effective and transparent for our team to double-check the data. It shows the origin of each of the financial number in detail and link that number to the source.

So you can be extra confident that the financial data that form the basis of our Jitta Intel calculations are extremely exact, and can form an integral part of your decision making.

A sample of S&P Global’s detailed and transparent data.  

In addition, S&P Global uses the Global Industry Classification Standard (GICS) to classify the sector and industry of each company. This classification system is used by thousands of market participants around the world and is reviewed annually to reflect the changing global economy. As a result, when you screen stocks by sector or industry using Jitta Playlist, you’ll get even better results.

Learn more about the classification differences in our FAQ or download the official brochure.

Why S&P Global Market Intelligence?

S&P Global Market Intelligence is part of Standard & Poor’s or S&P, known around the world as the creator of the S&P 500 index. Unsurprisingly, S&P Global Market Intelligence has data of more than 60,000 listed companies and 2 million private companies.

Each year, the company examines, interprets and analyzes more than 135 billion data points.

The superior quality of data earns S&P Global Market Intelligence trust from more than 4,200 global financial professional clients, including many of the world’s most successful investment banks, asset management firms, private equity firms, and corporations, including renown sites like Yahoo Finance and Google Finance.

Free Jitta FactSheet for Everyone

Previously, Jitta FactSheet was an exclusive feature only available to Jitta’s paid subscribers. It quickly became one of Jitta’s core features as well as an investors’ favorite, as more and more started using it in complementary to Jitta Intel indicators for more confident decision-making.      

Jitta FactSheet displays up to 10 years’ worth of financial data in a standardized format. So no matter what type of unfamiliar business, industry or country a company belongs, you can read its financial as comfortably as you do the familiar ones’. Plus, you can customize Jitta FactSheet by adding specific ratios and rearranging their orders.

Most importantly, Jitta FactSheet automatically updates company financials when they’re released, so you don’t have to.

And because we want to stay true to our goal of helping everyone access the highest-quality financial data possible, we’ve decided to make it free for all.

🎁 Jitta FactSheet is available for FREE from January 3, 2018.🎁

You can look at the financial statements of every single company in every country Jitta serves, including Thailand, the United States, Vietnam, Singapore, United Kingdom, Japan and Hong Kong.

That’s ten years and ten quarters of data of more than 13,000 companies—at no cost.

Usually, such comprehensive financial data comes with a hefty price tag. Those who don’t want to pay need superhuman perseverance to scour the Internet for financial statements, copy and paste each number on to a spreadsheet and calculates each financial ratio every single quarter.

We know how tedious that is…and we want to make life easier for everyone!

Try Jitta FactSheet here, or learn how to make the most of this feature with our step-by-step tutorial.

Hope you like these gifts we’ve prepared specially for you.

We think 2018 will mark another year of progress for us, a year during which we make achieving higher investment returns even simpler for all.

Jitta.com โฉมใหม่ ลงทุนรวดเร็วแม่นยำยิ่งขึ้นในแบบที่เป็นคุณ

เปิดตัว Jitta.com โฉมใหม่ ดีไซน์สบายตา อ่านง่าย ปรับแต่งได้ตามความต้องการ บวกกับความเร็วและการวิเคราะห์ที่ละเอียดแม่นยำยิ่งขึ้น ให้คุณตัดสินใจลงทุนได้อย่างช่ำชอง

newjitta

“การเปลี่ยนแปลงจำต้องมีนวัตกรรม และนวัตกรรมนำไปสู่ความก้าวหน้า”
– หลี่ เค่อเฉียง นายกรัฐมนตรีสาธารณรัฐประชาชนจีน
กล่าว ณ การประชุม World Economic Forum 2013


 

สัปดาห์ที่ผ่านมานี้ เราได้เปิดตัว Jitta.com โฉมใหม่ เทคโนโลยีวิเคราะห์หุ้นสำหรับนักลงทุนเน้นคุณค่าทั่วโลกที่โดดเด่นกว่าเดิม ด้วยดีไซน์สบายตา อ่านง่าย ปรับแต่งได้ตามความต้องการ บวกกับความเร็วและการวิเคราะห์ที่ละเอียดแม่นยำยิ่งขึ้น ให้คุณตัดสินใจลงทุนได้อย่างช่ำชอง

การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวแสดงให้เห็นถึงความตั้งใจของ Jitta ที่จะพัฒนาอย่างไม่หยุดยั้ง ในฐานะผู้ให้บริการเทคโนโลยี เราอยากจะเติบโตไปกับคุณ และปรับตัวให้เข้ากับความต้องการของคุณที่เปลี่ยนแปลงเรื่อยๆ ตามกาลเวลา จริงอยู่ที่เว็บไซต์ของเรามีการปรับพัฒนามาโดยตลอดนับตั้งแต่เริ่มให้บริการ แต่ครั้งนี่ไม่เหมือนกัน

นี่คือการยกเครื่องครั้งใหญ่ของ Jitta.com

เพราะตอนเปิดตัวในปีพ.ศ. 2556 เรามองว่า Jitta จะเป็นหนึ่งในผู้ให้บริการข้อมูลวิเคราะห์หุ้นที่น่าเชื่อถือที่สุดในโลก แต่วันนี้ Jitta เป็นมากกว่านั้น

Jitta คือ แพลตฟอร์มที่รวมทุกความต้องการด้านการลงทุนเน้นคุณค่ามาไว้ในที่เดียว ให้คุณค้นพบโอกาสทางการลงทุนที่น่าสนใจ สร้างสรรค์กลยุทธ์การลงทุน วิเคราะห์ธุรกิจ และประเมินผลการลงทุนที่ผ่านมาอย่างมืออาชีพ คุณเริ่มต้นและสรุปผลการลงทุนบนแพลตฟอร์มแห่งนี้ ด้วยความเชื่อมั่นว่า Jitta จะช่วยให้คุณประสบความสำเร็จ

เราจึงยกระดับ Jitta ไปอีกขั้น ให้สมกับที่คุณไว้วางใจ นอกจากรูปโฉมที่ทันสมัย สบายตาขึ้นแล้ว ทีมนักพัฒนาของเรายังได้ใช้เวลาที่ผ่านมาเกือบ 9 เดือนปรับแต่งระบบใหม่ทั้งหมด ทุกกลไกจึงทำงานร่วมกันอย่างลื่นไหล เป็นรากฐานอันแข็งแกร่งให้ฟีเจอร์ต่างๆ ของ Jitta ทำงานอย่างไร้ที่ติไปด้วย

นั่นหมายความว่า คุณจะวางใจได้กับประสบการณ์การลงทุนที่ราบรื่นขึ้น เร็วขึ้น ของทุกฟีเจอร์บน Jitta.com

มีอะไรใหม่บ้าง

การประมวลผลที่รวดเร็วขึ้น

วันนี้ Jitta.com เผยตัวตนใหม่ที่พริ้วกว่า ทั้งดีไซน์แบบมินิมอลต่างจากแพลตฟอร์มการลงทุนทั่วไป และระบบภายในขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยีอันล้ำหน้า คุณสามารถค้นหาหุ้นที่ถูกใจได้เร็วกว่าค้นหาร้านอาหารสำหรับเย็นนี้เสียอีก

Search Bar

แน่นอนว่าไม่มีใครชอบรอระบบประมวลผลนานๆ แต่ความเร็วของระบบก็ไม่ใช่ทุกอย่าง เพราะวิธีการที่คุณสามารถใช้ค้นหาหุ้นก็สำคัญเหมือนกัน

สมมุติว่าคุณไม่ต้องการค้นหาหุ้นเป็นตัวๆ แต่อยากหาหุ้นทั้งหมดในกลุ่มอุตสาหกรรม หรือหุ้นทั้งหมดที่มีคุณสมบัติบางอย่างที่คุณต้องการ คุณไม่สามารถค้นหาได้โดยการพิมพ์ตัวย่อของหุ้นลงไปบน Search Bar แน่ๆ เราจึงเพิ่มความสามารถให้ Search Bar ค้นหาหุ้นได้หลายวิธีมากขึ้น คุณสามารถเสิร์ชหาหุ้นโดยพิมพ์ชื่ออุตสาหกรรมหรือกลุ่มธุรกิจ เช่น “financial” หรือจะพิมพ์รูปแบบหุ้นที่ต้องการอย่าง “dividend” ก็ได้

คลิกที่นี่เพื่อศึกษาวิธีการใช้งาน Search Bar อย่างละเอียด

ค้นหาหุ้นทั้งหมดในกลุ่มอุตสาหกรรมหรือกลุ่มธุรกิจ

 

ค้นหาหุ้นตามคุณสมบัติที่ต้องการ เช่น หุ้นปันผล หุ้นเติบโต หรือหุ้นที่มีกระแสเงินสดแข็งแกร่ง

Screener

คุณสามารถใช้ Screener ของ Jitta ได้ทั้งใน Explore by Country และ Jitta Playlist ซึ่งนอกจาก Screener โฉมใหม่ของ Jitta จะกรองหุ้นได้รวดเร็วมากขึ้นแล้ว ยังให้คุณได้ใช้งานฟรี อย่างไม่มีขีดจำกัดอีกด้วย ก่อนหน้านี้ ผู้ใช้งานที่ไม่ได้เป็นสมาชิก Jitta Pro จะไม่สามารถเพิ่มอัตราส่วนและค่าต่างๆ จากงบการเงิน เป็นเกณฑ์ในการกรองหุ้นได้ แต่ตอนนี้คุณตั้งทุกอย่างเป็นเกณฑ์กรองหุ้นได้หมด ตั้งแต่ ประเทศ และกลุ่มอุตสาหกรรม ไปจนถึง ค่าที่ Jitta วิเคราะห์ไว้ให้แล้ว และอัตราส่วนต่างๆ จากงบการเงิน

คลิกที่นี่เพื่อศึกษาการใช้งาน Explore by Country และ Jitta Playlist อย่างละเอียด

การใช้งานที่ตรงความต้องการมากขึ้น

ที่ผ่านมา เราให้ความสำคัญกับการสร้างแพลตฟอร์มที่สะอาดตา ใช้งานง่าย เพื่อให้นักลงทุนเข้าถึงและนำข้อมูลที่ได้รับจาก Jitta.com ไปประยุกต์ใช้ต่อได้สบายๆ แต่เราก็ตระหนักดีกว่าหน้าตาของเว็บไซต์ไม่ใช่ทุกสิ่ง คุณมาที่ Jitta.com เพราะคุณไม่อยากเสียเวลาขุดค้นหาข้อมูลบนอินเตอร์เน็ต เพื่อประกอบการตัดสินใจ แต่ดูเหมือนว่าเราจะยังให้บริการข้อมูลได้ไม่ครบครันเพียงพอจะเป็นแพลตฟอร์มอันดับหนึ่งที่คุณนึกถึง

จริงๆ แล้ว เราเองก็อยากให้ Jitta.com มีคำตอบทุกอย่างสำหรับคุณ เราจึงต้องดีไซน์ทุกอย่างใหม่ เพื่อให้คุณได้ข้อมูลที่คุณต้องการครบถ้วน โดยไม่รู้สึกเหมือนถูกถาโถมด้วยตัวเลขจนไม่รู้จะเริ่มตรงไหน และนั่นเอง ก็เป็นที่มาของหน้า Stock Summary โฉมใหม่ที่คุณจะได้ใช้งาน

Stock Summary

เพื่อให้ Jitta.com ตอบโจทย์ความต้องการเฉพาะตัวของคุณมากที่สุด เราจึงแปลงร่างกล่องข้อมูลต่างๆ เป็น widget ที่คุณสามารถเพิ่ม ลบ และเคลื่อนย้ายได้ widget แต่ละอันของเราเป็นเสมือนจิ๊กซอว์หนึ่งชิ้น ที่ให้คุณเห็นภาพธุรกิจในมุมต่างๆ กัน

เมื่อคุณคลิกเข้ามาดูข้อมูลหุ้นรายตัว คุณจะเห็นข้อมูลพื้นฐานเช่น คะแนน Jitta Score เส้น Jitta Line ค่า Jitta Signs คะแนน Jitta Factors และอันดับ Jitta Ranking หากต้องการข้อมูลที่เจาะลึกมากขึ้น เช่น ค่าประมาณการจากนักวิเคราะห์ หรือสถิติทางตลาด คุณก็สามารถเพิ่มเข้ามาในหน้า Stock Summary ได้โดยคลิกที่ปุ่ม “Customize”

คลิกที่นี่เพื่อศึกษาวิธีเพิ่ม widget ในหน้า Stock Summary

Jitta FactSheet

หากสมาชิก Jitta Pro ของคุณยังไม่หมดอายุ หรือคุณได้ลงทุนกับ Jitta Wealth ภายในปีนี้ คุณสามารถใช้งาน Jitta FactSheet ซึ่งเป็นฟีเจอร์พรีเมี่ยมของเราได้ทันที เมื่อมี Jitta FactSheet คุณก็ไม่ต้องตามล่าหางบการเงินย้อนหลัง 10 ปีบนอินเตอร์เน็ตอีกต่อไป ทั้งหมดถูกรวบรวมไว้ให้คุณแล้วในรูปแบบที่อ่านง่าย เห็นภาพชัดเจน และปรับแต่งได้ตามต้องการ

หากต้องการใช้งาน Jitta FactSheet เพียงคลิก “Customize” ต่อด้วย “Add Page” ก็จะสามารถเพิ่มแท็บ Jitta FactSheet เข้ามาข้างๆ Summary พร้อมให้คุณตรวจสอบ

 

ความละเอียดแม่นยำที่มากกว่าเดิมอีกเท่าตัว

เราอยากให้ Jitta.com เป็นคู่หูทางการลงทุนที่คุณให้ความไว้วางใจมากที่สุด คุณจะนึกถึงเราเมื่อคุณต้องการข้อมูลวิเคราะห์หุ้นที่ถูกต้องแม่นยำ ต้องการประเมินผลการลงทุน หรือ ต้องการตรวจสอบข้อมูลดิบจากงบการเงิน ทีมนักพัฒนาของเราตรวจสอบและอัปเดตข้อมูลจาก Thomson Reuters อย่างสม่ำเสมอเพื่อให้ข้อมูลที่ได้รับการเผยแพร่บนเว็บไซต์ Jitta.com ทั้งหมดใกล้เคียงคำว่า “ไร้ที่ติ” ที่สุด

Jitta Score

คุณอาจสังเกตว่า Jitta Score ของหุ้นบางหุ้นมีการเปลี่ยนแปลงไปหลังจากย้ายมาใช้งาน Jitta.com โฉมใหม่ เนื่องจากเราได้รับอัปเดตข้อมูลเพิ่มเติม และได้เพิ่มความสามารถให้ระบบประมวลผล เป็นเหตุให้การวิเคราะห์คุณภาพหุ้นของเรามีความละเอียดแม่นยำมากขึ้นอีก

อย่างไรก็ตาม หุ้นส่วนมากจะไม่ได้รับผลกระทบจากการอัปเกรดระบบดังกล่าว มีเพียง 10% ของหุ้นบน Jitta.com เท่านั้นที่อาจแสดง Jitta Score แตกต่างไปจากเดิม ซึ่งหากพิจารณาดูอย่างละเอียดแล้ว จะพบว่าหุ้นที่ได้รับผลกระทบจะเข้าข่ายเป็นหุ้นที่เพิ่ง IPO หรือมีผลประกอบการไม่สม่ำเสมอในระยะเวลา 5 ปีที่ผ่านมา หรือมีประวัติการจ่ายปันผลไม่สม่ำเสมอใน 5 ปีที่ผ่านมา

Jitta Portfolio (Beta)

ในขณะที่ Jitta ขยายแพลตฟอร์มครอบคลุมข้อมูลหุ้นในประเทศต่างๆ มากขึ้น นักลงทุนเองก็เริ่มขยายขอบเขตการลงทุนไปยังต่างประเทศ แต่ฟีเจอร์จัดการพอร์ตโฟลิโอของ Jitta นั้นยังไม่รองรับความต้องการของนักลงทุน ที่อยากบันทึกการลงทุนของตนเองแยกออกเป็นหลายๆ พอร์ต

พอร์ตโฟลิโอของเราจึงกลับมาอีกครั้งในชื่อ Jitta Portfolio (Beta) ที่ ให้คุณบันทึกการลงทุนได้หลายพอร์ตพร้อมๆ กัน และยังบันทึกได้หลายสกุลเงินอีกด้วย

นั่นทำให้คุณประเมินผลการลงทุนได้แม่นยำมากยิ่งขึ้น และพัฒนาทักษะและกลยุทธ์ของตนเองด้วยความมั่นใจที่มากกว่าเดิม

คลิกที่นี่เพื่อศึกษาวิธีใช้งาน Jitta Portfolio (Beta) โดยละเอียด

มีอะไรเปลี่ยนแปลงไปบ้าง

แม้เราได้เพิ่มฟังก์ชันใหม่ๆ มาให้คุณใช้งานมากมาย แต่การพัฒนาของ Jitta จะไม่หยุดเพียงเท่านั้น ยังมีฟังก์ชันการใช้งานบางอย่างที่อยู่ระหว่างการพัฒนา พร้อมให้คุณได้ใช้งานในอนาคตอันใกล้นี้ ส่วนฟังก์ชันบางอย่างเราจำเป็นต้องยกเลิกไป เพื่อทำตามเป้าหมายของเรา ที่ต้องการช่วยให้ทุกคนเข้าถึงการลงทุนได้ง่ายดาย ฟังก์ชันดังกล่าวได้แก่

Jitta Pro

นับตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2560 เป็นต้นมา Jitta Pro ได้ถูกระงับให้บริการ คุณสามารถใช้งานฟีเจอร์ทุกฟีเจอร์บน Jitta.com ได้ฟรี ยกเว้น Jitta FactSheet ซึ่งเป็นฟีเจอร์พรีเมี่ยมสำหรับนักลงทุน Jitta Wealth อ่านเพิ่มเติมเกี่ยวกับบริการ Jitta Pro

Backtest

Backtest เป็นส่วนประกอบของ Jitta Playlist ที่ขาดไม่ได้ อย่างไรก็ตาม การพัฒนาฟังก์ชันนี้ยังไม่เสร็จสมบูรณ์ 100% เราจึงตัดสินใจเปิดให้ใช้งาน Jitta Playlist ก่อน โดยปราศจาก Backtest เพื่อไม่ให้ขัดจังหวะขั้นตอนลงทุนของคุณ คุณยังสามารถกรองหุ้นได้ตามปกติ และเราสัญญาว่า Backtest กำลังจะกลับมาในเร็วๆ นี้แน่นอน

FactSheet Compare

หากคุณเป็นคนหนึ่งที่ใช้งาน Jitta FactSheet เป็นประจำ คุณอาจจะสงสัยว่าฟังก์ชันที่ให้เปรียบเทียบงบการเงินระหว่าง 3 บริษัทนั้นหายไปไหน Jitta ยกเลิกให้บริการไปแล้วหรือเปล่า ซึ่งเราไม่มีเจตนายกเลิกให้บริการแต่อย่างใด เพียงแค่กำลังพัฒนาฟีเจอร์นี้ให้ดียิ่งขึ้นกว่าเดิมเท่านั้น Compare จะกลับมาให้คุณได้ใช้งานในเร็วๆ นี้แน่นอน

Follow

ก่อนหน้านี้คุณสามารถคลิกดูหุ้นทั้งหมดที่คุณติดตามไว้ และเรียงลำดับหุ้นตาม Jitta Ranking หรือ Jitta Score ได้ในหน้าเดียว ซึ่งฟังก์ชันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งฟังก์ชันที่ยังอยู่ระหว่างการพัฒนา และจะพร้อมเปิดให้คุณได้ใช้งานในอนาคต ระหว่างนี้ คุณยังสามารถกดติดตามหุ้นเพื่อรับอัปเดตรายสัปดาห์ทางอีเมล และดูหุ้นที่คุณติดตามทั้งหมดได้ใน widget Follow

Tag

ในเบื้องต้นนี้ ฟีเจอร์ Tag ให้คุณแท็กหุ้นเพื่อจัดหมวดหมู่เท่านั้น คุณยังไม่สามารถคลิกที่หมวดหมู่เพื่อเรียกดูหุ้นทั้งหมด และเรียงลำดับหุ้นตาม Jitta Ranking ได้ อย่างไรก็ตาม ทีมนักพัฒนาของเรากำลังเร่งมือปรับแต่งฟีเจอร์นี้ให้ทำงานอย่างสมบูรณ์ พร้อมช่วยคุณลงทุนในไม่ช้า

จากนี้จะเป็นอย่างไร?

เราเข้าใจว่าการเปลี่ยนแปลงทั้งหมดนี้ไม่ใช่เรื่องง่ายที่ใครๆ จะคุ้นชินได้ในเวลาอันสั้น แต่เราก็รู้สึกซาบซึ้งเป็นอันมากที่มีคุณคอยสนับสนุน ร่วมเดินไปบนถนนอันคดเคี้ยว และคอยชี้แนะเส้นทางที่ถูกต้อง เพื่อให้เราไปถึงเป้าหมายที่ตั้งไว้ เรายินดีรับฟังทุกความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ และคำถามที่คุณมี ทีมนักพัฒนาของเรากำลังร่วมสร้างสรรค์และแก้ปัญหากันอย่างขะมักเขม้น เพื่อให้ Jitta.com โฉมใหม่เป็นแพลตฟอร์มการลงทุนที่ไร้ที่ติที่สุด  

แม้ว่าตอนนี้นวัตกรรมของเราจะยังไม่ใช่เทคโนโลยีที่เพอร์เฟ็กต์ 100% แต่เราก็เชื่อว่า สิ่งที่เราได้ทำทั้งหมดช่วยให้ Jitta ก้าวเข้าใกล้เป้าหมายในการปฏิวัติการลงทุนให้เป็นเรื่องง่ายสำหรับทุกคน ไม่ว่าจะเป็นเซียนหุ้นหรือเพิ่งเริ่มต้นก็ตาม

แล้ววันหนึ่งเราจะได้ไปยืนข้างๆ คุณ ร่วมแสดงความยินดีกับคุณ ในขณะที่คุณมองดูความมั่งคั่งเพิ่มพูน จากการลงทุนในตลาดหุ้นตามหลักการ “ลงทุนในธุรกิจที่ดี ในราคาที่เหมาะสม”


คุณสามารถศึกษาการใช้งานแพลตฟอร์มของเราเพิ่มเติมได้ที่หน้า Tutorials และ FAQ ของเรา หรือหากคุณประสบปัญหาด้านการใช้งาน กรุณาติดต่อทีมงานทางอีเมลที่ wonderful@jitta.com 

Try the new Jitta.com for faster, more personalized and more precise investing

The new Jitta.com boasts a sleeker look, faster load time, and more sophisticated algorithm that will help you make even better investment decisions.

newjitta

Changes call for innovation, and innovation leads to progress.”
– Li Keqiang, premier of the People’s Republic of China,
at the World Economic Forum 2013 


 

This week, we proudly unveiled the new Jitta.com, a comprehensive investment-analysis platform for value investors around the world. The new site boasts a sleeker look, faster load time, and more sophisticated algorithm that will help you make even better investment decisions.

These changes represent our willingness to evolve. As a technology company, we are determined to grow with you, our user, and adapt to suit your ever-changing needs. There have been several updates to the site over the past few years since we launched, yes. But this isn’t another one of them.

This is a whole new facelift.

Because when we launched in 2013, we only envisioned Jitta as being one of the world’s most trusted stock-analysis provider. Today, Jitta is much more than that.

Jitta is a holistic value investment platform where you discover interesting businesses, create investment strategies, assess stocks and evaluate past investing approaches. Your entire investing operation is here. You trust us to help you succeed.

So we gave Jitta a little boost it needed. Sure, the look is different. But beneath the cosmetics is a brand-new system that our teams have spent the past year meticulously re-crafting from the ground up. All the cogs and gears are now turning as one, forming a stronger foundation on which our products are built.

That means you get a smoother, faster, more reliable experience on all of our features.

What’s new?

Faster functionality

Today, Jitta.com has emerged so much lighter. Our design is minimalist. Our system is equipped with the industry’s most advanced technology. You can find the right stocks faster than you can google what to eat for dinner.

Search Bar

It’s not just the speed that matter. Sure, you don’t have to wait long for the system to process your search term. But how you can search matters, too.

What if you don’t want to find a specific stock, but a whole industry of stocks? How about stocks that possess a certain kind of quality you like? You don’t get those results just typing down a stock symbol. So we expanded the capability of our Search Bar to include search terms like “financial” and “dividend”.

Click here to learn how to use our new Search Bar.

Search for stocks in a particular sector or industry.

Search for stocks in with particular traits, like dividend, growth, cash cow, etc.

Screener

Explore by Country and Jitta Playlist both now feature our signature Screener on the left side of the screen. Not only does it screen stocks faster, but is also free for all. Previously, non-Jitta Pro subscribers couldn’t add ratios and values derived from financial statements. We’ve reversed that by opening Screener up to everyone. You can filter stocks with any criteria from countries and industries to Jitta indicators, ratios and trends.

Click here to learn how to use our new Explore by Country and Jitta Playlist.

Personalized user experience

We’ve always focused on building a clean, user-friendly platform that makes stock data easily accessible to everyone. But we realized looks weren’t everything. As an aspiring go-to destination for investors, Jitta was a bit lacking. You come to Jitta in hopes that you won’t have to hop around the Internet, collecting pieces of information needed to make that grand final decision. And we didn’t have everything.

We wanted to! But, first, we needed to find a way to tread that fine line between giving you all necessary information and overwhelming you. The result is our new Stock Summary page.

Stock Summary

To make Jitta.com the perfect answer to your unique needs, we transformed static boxes into widgets that can be added, removed and moved around. Each widget gives you a glimpse into the inner workings of a certain business, like a piece of a jigsaw puzzle.

By default, you’ll see the essential stuff, like Jitta Line, Jitta Score, Jitta Signs, Jitta Factors and Jitta Ranking on the page. If you want more in-depth information, like market statistics and analyst estimates, you have the option to add them to the page by clicking “Customize”.

Click here to learn how to add widgets to your Stock Summary page.

 

Jitta FactSheet

If you have an active Jitta Pro subscription or have invested with Jitta Wealth, you’re eligible for our premium feature Jitta FactSheet. Jitta FactSheet eliminates the need to scour the Internet for past financial statements. You get ten years of annual financial data laid out in a simple, intuitive format.

To access Jitta FactSheet, simply click “Customize” and “Add Page”.

Increased precision

More than anything, we want Jitta.com to be your most trusted ally. You can rely on us for quality stock analysis, portfolio analysis, and raw financial data. Our development team constantly review and update the raw data supplied by Thomson Reuters to make sure everything published on Jitta.com is the as close to flawless as possible.

Jitta Score

You might notice some changes in Jitta Score, a result of data updates and processing improvements we made for the new Jitta.com. Such tweaks make sure you get even more sophisticated, thorough analysis of a business.

Most stocks aren’t affected, however. Only a handful—around 10% of stocks on Jitta.com—exhibit a changed Jitta Score. Mainly, these stocks are recently IPO companies, companies whose revenues have been inconsistent for the last five years, and companies whose dividend payout have been inconsistent for the last five years.

Jitta Portfolio (Beta)

As we grew, expanding into different markets in different corners of the world, so did investors’ interest in exploring unknown territories. Investing in a foreign market was becoming popular by the day, but our portfolio feature was missing the boat, unable to accommodate growing demands for multi-portfolio tracking.

So our portfolio feature reincarnated as Jitta Portfolio (Beta), complete with an ability to record and analyze many portfolios at once, and support transactions with different currencies.

This gives you a more precise analysis of your investment. With such accuracy, you can assess past wins and losses to improve your strategies with more confidence.

Click here to learn how to use Jitta Portfolio (Beta).

What’s changed?

While we were able to launch many exciting new functions, Jitta’s transformation is in no way completed. Some functions are still in development and not yet ready to be released. Some no longer reinforce our mission to make investing accessible to everyone and have been disabled. Among them are the following.

Jitta Pro

Jitta Pro subscription service is no longer available and has been disabled since August 1, 2017. Every feature, except Jitta FactSheet, is accessible to all Jitta.com users for free. Read more about Jitta Pro.

Backtest

Backtest is an essential part of Jitta Playlist, which we have no intention to remove. However, the function requires some final touch-ups before it can be unveiled to the public. For this reason, we decided to launch Jitta Playlist first, without the Backtest window, so we don’t interrupt your investment process. But we can assure that Backtest is returning to Jitta.com very soon.

FactSheet Compare

If you’re using Jitta FactSheet, you might notice that the Compare button is missing. This function lets you compare financials of three companies on a single page and has helped many investors make decisions on which companies to buy. At the moment, it’s still in development, but just like Backtest, it will return soon.

Follow

You used to be able to see all followed stocks on one page and order them by Jitta Ranking, to determine which followed stocks are the best investment opportunity. Though this function is also not yet available on the new Jitta.com, we’re working to bring it back as soon as possible. You can still click “Follow” stocks and receive their weekly updates in the mail. The Follow widget shows all the stocks you’re following.

Tag

Tag helps you organize stocks into categories of your own. When it’s fully ready, it’ll be complete with a function that lets you click on a certain tag and see all the stocks tagged with that category on one page. You can also rank tagged stocks by Jitta Ranking, Jitta Score or Jitta Line. This is still under development and will come back soon.

What now?

We understand that changes are sometimes hard. And we’re grateful to have you, a supportive member of our community, riding along with us, guiding us in the right direction. We’re listening to your concerns, questions and suggestions. Our development team is working hard to ironing out any glitches on the new Jitta.com.

Even if our innovations are not yet a hundred percent perfect, we believe that we’re making significant progress toward investment freedom. And one day we will be celebrating with every investor, experienced or beginner, as he or she find long-lasting success in the stock market.


For help using our platform, please consult our tutorials and FAQ. If you experience issues on Jitta.com, feel free to email us at wonderful@jitta.com.